Libanon

 
 

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Libanon siden september 2004, hvor DFH har hjulpet palæstinensiske og irakiske flygtninge samt internt fordrevne libanesere efter krisen mellem Libanon og Israel i 2006. DFH hjælper i dag primært syriske flygtninge, som siden maj 2011 er flygtet over grænsen for at undslippe konflikten i Syrien. Samtidig fortsætter Dansk Flygtningehjælp med at støtte andre sårbare grupper i Libanon, f.eks. palæstinensiske flygtninge.

Syriske flygtninge i Libanon
11,5 millioner mennesker - mere end halvdelen af den syriske befolkning - er drevet på flugt i og udenfor Syrien siden den interne konflikt begyndte i marts 2011. Libanon er det land, der har modtaget flest syriske flygtninge, og FN's flygtningeinstans, UNHCR, opgør i marts 2015 antallet af registrerede syriske flygtninge i Libanon til 1,2 million.er

Dansk Flygtningehjælp er blandt de største internationale hjælpeorganisationer i Libanon, og tilstede over hele landet. Gennem 2013 har DFH ydet nødhjælp til mere end 300.000 syriske flygtninge om måneden, herunder en akut indsats for en tredjedel af alle nyankomne flygtninge.

Dansk Flygtningehjælps primære indsats i Libanon er:

Nødhjælp: Mad-kuponer og madrasser, køkkenudstyr, komfurer etc.

Beskyttelse: Identifikation og kortlægning af flygtninge og monitorering af beskyttelse. Interventioner i forhold til seksuelle overgreb og beskyttelse af børn. Støtte til personer med særlige behov og ekstremt sårbare individer. Støtte til lokalsamfundet, såkaldte Quick-Impact-projekter.

Akut finansiel bistand: flygtningefamilier med akutte behov såsom mad, medicin eller husleje modtager et hævekort med et beløb, der beregnes på baggrund af deres situation og behov.

Shelters, vand, sanitet og hygiejne: Reparation og vedligeholdelse af såkaldte collective shelters. Uddeling af såkaldte shelter boxes (små midlertidige boliger) og basale materielle fornødenheder (primært hygiejne- og baby-pakker).

Palæstinensiske flygtninge og andre sårbare grupper i Libanon
Oprindeligt fokuserede Dansk Flygtningehjælp på uregistrerede, palæstinensiske flygtninge i Libanon, som er en meget sårbar gruppe, fordi de befinder sig i et juridisk ingenmandsland. Dansk Flygtningehjælp fortsætter med at støtte dem med juridisk bistand, materielle fornødenheder, skoleudstyr, vinterudstyr, faglig uddannelse og økonomisk hjælp. Dansk Flygtningehjælp arbejder også for, at kvinder får større indflydelse på deres liv og øger deres kompetencer. Endvidere arbejder Dansk Flygtningehjælp med kapacitetsopbygning af lokale NGO’er og – i samarbejde med andre internationale og lokale NGO’er – med at støtte migranter, der kommer til Libanon for at arbejde.

Vigtige donorer og samarbejdspartnere for Dansk Flygtningehjælp i Libanon

ECHO - European Community Humanitarian aid Office
ec.europa.eu
BPRM - Bureau of Population, Refugees, and Migration
www.state.gov
UNHCR
www.unhcr.org
The Erik Thune's Foundation
www.thunelegat.dk
DANIDA - Danish International Development Agency
www.um.dk
WFP
www.wfp.org
SDC - Swiss Development Co-operation
www.sdc.admin.ch
UNICEF
www.unicef.org