Jordan

 
 

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Jordan siden 2003. Oprindeligt var Dansk Flygtningehjælps aktiviteter i Jordan knyttet til organisationens arbejde i Irak. Siden juli 2012 har DFH hjulpet syriske flygtninge, der ankommer til Jordan.

Nødhjælp til den konfliktramte syriske befolkning

Antallet af syriske flygtninge i Jordan stiger stødt. I marts 2015 var der mere end 600.000 registrerede syriske flygtninge i landet, og tallet vokser dag for dag. Omkring 80.000 befinder sig i Za’atari-lejren, der har fået stor opmærksomhed i medier og fra humanitære aktører, men den langt de fleste lever i midlertidige boliger, hos værtsfamilier eller i sågar i telte på tværs af landet. 77% lever i byområder - 150.000 alene omkring hovedstaden Amman. Dansk Flygtningehjælp arbejder i både det nordlige, centrale og sydlige Jordan i Amman, Karak, Ma’an og Tafilah. Til trods for, at det sydlige Jordan er præget af fattigdom og huser meget sårbare flygtninge, er antallet af hjælpeorganisationer i området meget begrænset.

Dansk Flygtningehjælps primære indsats i Jordan er:

Nødhjælp/vinterhjælp (non-food items): basal nødhjælp i form af bl.a. tæpper, maddresser, tøj og varmeapparater. Samt vintersikring af flygtninges boliger/opholdssteder.

Beskyttelse: rådgivning, information og henvisning til serviceydelser og relevant hjælp.

Akut finansiel bistand: flygtningefamilier med akutte behov såsom mad, medicin eller husleje modtager et hævekort med et beløb, der beregnes på baggrund af deres sårbarhed og situation.

 

Jordan Hashemite Charity Organization, JHCO

ECHO

Department for International Development, DFID

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram - Konsortiet for arbejdsmarked og social dialog