Irak

 
 

I 2003, efter begyndelsen af militære operationer, var Dansk Flygtningehjælp en af de første organisationer til at yde humanitær assistance ved at åbne et kontor i Divala, og snart efter i Basra. DFH har implementeret programmer for at forbedre sikkerheden og promovere holdbare løsninger for den fordrevne befolkning. I Irak har dette været særligt nødvendigt, da udsatte familier er yderligere påvirket af generelle nedbrud af basale funktioner, sikkerhed og infrastruktur.
DFH har udviklet en lokal baseret tilgang, som sigter imod at balancere de særlige behov for beskyttelse af de mest udsatte og støtten til basale samfundsfunktioner. I løbet af årene har programmet udviklet sig både i sin geografiske spredning og i typen af assistance som tilbydes: DFH er nu operationelle i 11 ud af Iraks 18 provinser, og udvidede i 2012 til at nå 16 provinser gennem Governorate Emergency Cell (GEC) Programme. Irak programmet har flyttet fokus fra direkte assistance til at lægge stor vægt på kapacitetsudvikling indenfor beskyttelse, shelter, livelihood og nødhjælpsuddeling.

Baggrund og Kontekst

Årtier med konflikter og internationale sanktioner har haft ødelæggende virkning på Irak og dets befolkning. Selvom der er gjort betydelige indsatser for at genopbygge landet, viser store sociale indikatorer stadig et voldsomt fald, alt i mens den basale nødhjælp har svært ved at møde efterspørgslen. En bred vifte af socio-politiske bevægelser har påvirket Mellemøsten i 2011 og 2012. Den syriske krise skabte ikke en bemærkelsesværdig udvandring over den irakisk-syriske grænse før juli 2012, hvor mere betragtelige tal kunne noteres.
Irak står fortsat overfor en af de største humanitære kriser i verden. Ifølge UNHCR, er en million mennesker stadig fordrevet internt i landet og mange af dem i kritiske tilstande. De fleste er ud af stand til at vende tilbage til deres oprindelige egn på grund af den tvivlsomme sikkerhedssituation, ødelæggelsen af deres hjem, og manglende adgang til basale funktioner. For de internt fordrevne (IPD – Internally Displaced People) gælder det; at 20% bor i såkaldte ’collective settlments’, 25% har ikke råd til sundhedsudgifter og mere end 70% af familierne har ingen familiemedlemmer i arbejde. Siden begyndelsen af 2011, er antallet af registrerede hjemvendte hos The Iraqi Ministry of Displacement and Migration (MoDM) voldsomt stigende med 260.690 registrerede individer. Der er to hovedgrunde til dette: Den irakiske regering har øget den finansielle støtte siden april 2011, samt den relative forbedring indenfor sikkerhed og service, særligt i de områder hvor den sekteriske vold var dominerende i 2006 og 2007; inklusiv Baghdad, Divala og Ninewa.

En krise i krisen

Mere end 2 millioner irakere er fordrevet siden kampe mellem militante oprørsgrupper og regeringstropper begyndte i Iraks Anbar provins i december 2013. Kampe og sekterisk vold spredte sig til Ninewa, Salahadin, Kirkuk, Diyala, Samara og Bagdad. Især militante gruppers systematiske forfølgelse af minoritetsgrupper som kristne og yazider efter overtagelsen af kontrollen med millionbyen Mosul i juni 2014, og efter angreb i Zhumai og Sinjar i august, har bragt mange på flugt. Det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak har modtaget mere ned en halv million fordrevne irakere, og havde i forvejen 220.000 flygtninge fra Syrien.

DFH yder akut nødhjælp i både Ninewa, Baghdad and Dyala i selve Irak, og fra Erbil og Dohuk i det kurdiske selvstyreområde. Hjælpen består i bl.a. mad og vand, etablering af sanitet og samtidig har DFH på opfordring fra FN og de lokale myndigheder stillet ekspertbistand til rådighed i opbygningen af 13 flygtningelejre. Endelig vil Dansk Flygtningehjælp have ansvaret for driften af i alt fem flygtningelejre i området.

 

Arbejdsområder

Beskyttelse

DFH tilbyder en bred vifte af direkte juridisk bistand, til internt fordrevne og hjemvendte, gennem Protection and Assistance Centre i tre provinser, og udfører omfattende fortalerarbejde for at skabe bevidsthed omkring basale rettigheder.

Shelter

DFH støtter byggeprojekter, rehabilitering og genopbyggelse. Mange af de fordrevne og hjemvendte lever under klemte forhold uden de økonomiske midler til at udføre selv de mest basale husholdsreparationer. Derfor er DFH engageret i at forbedre shelter forholdene for de mest udsatte.

Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning er en prioritet for DFH og udgør således den overlappende faktor i alle projekter. Kapacitetsopbygning er rettet mod både pligtholdere såsom regeringen og civile organisationer, samt lokale interessenter.

Livelihood

DFH udvikler og støtter beskæftigelseskapacitet og livelihood for individer og lokalsamfund gennem en række indkomstgenererende aktiviteter, erhvervstræning og lånudbetalt i naturalier.

Nødberedskab

Uddeling af nødhjælp er nødvendig, når antallet af fordrevne når et niveau, som overstiger regeringens kapacitet.
Over de næste to år vil de strategiske skift, som startede i 2012, fortsat sikre at programmet bygger videre på de styrker og ekspertiser, som DFH har udviklet i Irak over de seneste ni år.


Samarbejdspartnere i Irak

UNHCR - The UN Refugee Agency

DANIDA - Danish International Development Agency

Sida - Swedish International Development Cooperation Agency

UNICEF – United Nations Children’s Fund

OFDA – Office of Foreign Disaster Assistance