Jordan

 
 

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Jordan siden 2003. Oprindeligt var Dansk Flygtningehjælps aktiviteter i Jordan knyttet til organisationens arbejde i Irak. Siden juli 2012 har DFH hjulpet syriske flygtninge, der ankommer til Jordan.

Nødhjælp til den konfliktramte syriske befolkning

Antallet af syriske flygtninge i Jordan stiger stødt. I marts 2015 var der mere end 600.000 registrerede syriske flygtninge i landet, og tallet vokser dag for dag. Omkring 80.000 befinder sig i Za’atari-lejren, der har fået stor opmærksomhed i medier og fra humanitære aktører, men den langt de fleste lever i midlertidige boliger, hos værtsfamilier eller i sågar i telte på tværs af landet. 77% lever i byområder - 150.000 alene omkring hovedstaden Amman. Dansk Flygtningehjælp arbejder i både det nordlige, centrale og sydlige Jordan i Amman, Karak, Ma’an og Tafilah. Til trods for, at det sydlige Jordan er præget af fattigdom og huser meget sårbare flygtninge, er antallet af hjælpeorganisationer i området meget begrænset.

Dansk Flygtningehjælps primære indsats i Jordan er:

Nødhjælp/vinterhjælp (non-food items): basal nødhjælp i form af bl.a. tæpper, maddresser, tøj og varmeapparater. Samt vintersikring af flygtninges boliger/opholdssteder.

Beskyttelse: rådgivning, information og henvisning til serviceydelser og relevant hjælp.

Akut finansiel bistand: flygtningefamilier med akutte behov såsom mad, medicin eller husleje modtager et hævekort med et beløb, der beregnes på baggrund af deres sårbarhed og situation.

 

Jordan Hashemite Charity Organization, JHCO
www.jhco.org.jo/English/
ECHO
http://ec.europa.eu/echo/
Department for International Development, DFID
http://www.dfid.gov.uk/