Serbien og Makedonien

 
 

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Serbien siden 1993 og har forestået adskillige aktiviteter relateret til integration og forbedring af levevilkår for flygtninge, internt fordrevne og sårbare grupper af borgere. Før den europæiske flygtningekrise opstod i 2015, var den serbiske republik det land i Europa med den største andel af fordrevne. Ifølge regeringen var der i 2016 29.457 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien og 203.006 internt fordrevne i Serbien. Dansk Flygtningehjælp var til stede i Makedonien fra 1999 til 2011, hvor vi arbejdede med nødhjælpsaktiviteter og hjælp til fordrevne personer. I august 2015 genetablerede Dansk Flygtningehjælp en operationel tilstedeværelse i Makedonien for at kunne være med til at afhjælpe de behov, som de mange flygtninge og migranter, der siden foråret 2015 rejste gennem Makedonien på deres flugt fra konflikter og krige i Mellemøsten, havde.

Siden 2015 har Serbien været en del af den såkaldte ”Balkanrute”, hvor en stor gruppe af flygtninge, migranter og asylansøgere, hovedsageligt fra Syrien, Irak og Afghanistan, rejste gennem landet. I 2015 blev der registreret 577.995 asylansøgere. I 2016 blev der ganske vist kun registreret 12.821 asylansøgere, men antallet af mennesker, der rent faktisk passerede gennem eller opholdt sig i Serbien var betragteligt større – ifølge UNHCR blev der i september 2016 registreret 123.247 nyankommne flygtninge i landet. I starten af 2017 er der mere end 7.700 flygtninge, migranter og asylansøgere i Serbien, hvoraf 47% er børn og 16% er kvinder. Omkring 85% af de tilrejsende kommer fra ”flygtninge-producerende lande”, inklusive Afghanistan (53%), Irak (20%) og Syrien (9%).

Efter mere end to årtiers arbejde i Serbien har DRC Serbia udviklet ekspertise indenfor følgende områder:

  • Beskyttelse og fortalervirksomhed på vegne af udsatte befolkningsgrupper og assistance i forhold til varige løsninger (integration/forbedret levefod og tilbagevenden samt reintegration)

  • Akut nødhjælp (migrationskrise og hjælp efter oversvømmelse)

  • Teknisk assistance til centrale og lokale institutioner og civilsamfund

  • Langvarig rehabiliterings-/rekonstruktions- og beboelsesprojekter

  • Social inklusion

  • Information og juridisk vejledning.

Gennem alle disse år har Dansk Flygtningehjælp, i tæt samarbejde med Serbiens regering, implementeret mange projekter i forbindelse med hjemvenden og reintegration for flygtninge og internt fordrevne personer. Fokus har især været på konstruktion af permanent beboelse, indkomstskabende aktiviteter, juridisk hjælp, lokal integration/forbedret levefod, hjælp i forhold til støtte af asylansøgere, aktiviteter omkring social inklusion for romaer samt teknisk assistance/kapacitetsopbygning. Dansk Flygtningehjælp har også hjulpet med genopbygning af de huse og lokalsamfund, der blev berørt af de store oversvømmelser, landet har været udsat for.

I forhold til den nuværende migrationskrise har DRC Serbia udvidet sit program og forestået nye akutte nødhjælpsoperationer for at give beskyttelse og assistance til sårbare personer. Dansk Flygtningehjælp i Serbien har også ydet støtte til den serbiske regering i forhold til at tackle udfordringen med at håndtere de udfordringer og stigende behov for humanitær hjælp, som migrationen medførte. Dansk Flygtningehjælp er involveret i arbejde med husly og sanitære/hygiejne-relaterede aktiviteter, der medvirker til at forbedre forholdene i asylcentrene og de forskellige nyåbnede modtagelses- og transitcentre i landet. Derudover hjælper Dansk Flygtningehjælp med beskyttelse, herunder af børn, udbredelse af informationsmateriale, sundhedsvejledning samt udlevering af mad og andre daglige fornødenheder.

Programmet implementeres med base i hovedkontoret i Beograd og med områdekontorer i Kraljevo og Kragujevac. Derudover er vi etableret tæt ved modtagelses- og transitcentrene flere steder i Serbien, såsom Presevo, Dimitrograd og Sid. Dansk Flygtningehjælps kontor i Montenegro (Podgorica) lukkede ned i juni 2016.

Dansk Flygtningehjælp arbejder tæt sammen med flere af regeringens institutioner samt flere internationale samarbejdspartnere og NGOer. Blandt vore donorer er EU-Delegationen i Serbien, EU's humanitære fond, ECHO, FN-agenturer (UNHCR, UNICEF, UNFPA), den danske regering, BPRM, den norske regering, DFID og mange andre.

I Makedonien har Dansk Flygtningehjælp i forhold til ankomsten af de mange flygtninge i 2015 assisteret med beskyttelse, hygiejne- og sanitære aktiviteter, distribution af daglige fornødenheder og støtte til lokale myndigheder. Op til omkring 6.000 personer pr. dag kom ind i landet gennem uofficielle grænseovergange fra Grækenland, nær Gevgelija, og rejste gennem Makedonien ind i Serbien. Men da grænserne i marts 2016 blev lukket, betød det, at en stor gruppe flygtninge og andre emigranter med behov for international beskyttelse blev ladt tilbage i de forskellige transitcentre på ruten. Omend i mindre størrelsesorden, så er der stadig flygtninge og migranter i begge transitcentre i Makedonien. Gruppen består udover de, der blev efterladt ved grænselukningen, også af de, der forsøgte at krydse grænsen på egen hånd men blev sendt retur.

Lokalbefolkningen, der bor i områderne langs grænserne til henholdsvis Grækenland og Serbien, er blevet stærkt påvirket af flygtningekrisen i 2015 og 2016, hvor omkring 1 million flygtninge og andre sårbare personer passerede landet og dermed gennem disse samfund. Gennem partnerskab med UNHCR implementerer Dansk Flygtningehjælp nogle mindre lokalsamfundsprojekter i grænseområderne.

DRC Macedonia arbejder tæt sammen med ECHO og UNHCR.