Kosovo

 
 

Dansk Flygtningehjælp har været kontinuerligt tilstede i Kosovo siden 1998, kun afbrudt i et par måneder under NATO bombningerne i foråret 1999. I begyndelsen var arbejdet koncentreret omkring nødhjælp, men det blev hurtigere udvidet til logistik, transport, genopbygning, indkomstskabende aktiviteter og social rehabilitering af internt fordrevne, hjemvendte og andre dele af befolkningen, der var berørt af situationen.

Siden 2003 har vores arbejde været mere og mere fokusereret på forskellige etniske minoriteters hjemvenden til Kosovo. Fokus har været på skabelsen af en varig proces for folks hjemvenden til Kosovo, der tager hånd om ikke kun de fysiske krav og behov for de hjemvendte flygtninge og internt fordrevne, men også de andre meget vigtige aspekter for et sikkert og behageligt miljø, som de, efter en lang periode som fordrevne, nu skal leve og bo i. Dette arbejde er blevet understøttet af projekter med fokus på økonomisk hjælp og udvikling, forbedring af leveforhold, faciliteter og muligheder for både de, der allerede bor i lokalområderne, og de, der vender hjem. Dansk Flygtningehjælp arbejder også fortsat med styrkelse af organiseringen i civilsamfundet, samt kapacitetsopbygning hos de lokale myndigheder, så disse er i stand til at hjælpe de borgere, der har behov. Derudover leder Dansk Flygtningehjælp arbejdet med oprettelsen af et civilregister i Kosovo.

DRC Kosovo samarbejder især med disse donorer og partnere: EU's lokalrepresentation i Kosovo, SIDA, BPRM, den britiske ambassade, UNHCR, samt med flere ministerier og lokale myndigheder.

Vi har kontorer i Pejë, Prizren, Mitrovica og Pristina, samt et operationelt kontor på Civilagenturet under Kosovos regering. De 36 lokale, 115 operationalle og tre internationale medarbejdere, der arbejder med de nuværende fem projekter rundt omkring i Kosovo bliver desuden støttet af den centrale supportenhed på vores hovedkontor i Pristina.