Georgien

 
 

Sovjetunionens sammenbrud i 1991 medførte stigende etniske spændinger i mange af de tidligere sovjetiske stater. Etnisk-politiske krige brød ud i de nordlige georgiske provinser Abkhasien og Sydossetien i begyndelsen af ​​1990'erne og igen i 2008, hvilket førte til, at op mod 300.000 mennesker blev fordrevet fra området. Både Abkhasien og Sydossetien erklærede sig uafhængige i 2008, og i november 2016 var 272.888 mennesker stadig internt fordrevet, forhindret i en sikker og værdig tilbagevenden til deres hjemegn.

Dansk Flygtningehjælp (DFH) har været til stede i Georgien siden 1999 og i Abkhasien siden 2005. Det overordnede mål for Dansk Flygtningehjælps arbejde i området er at reducere fordrivelsesrelaterede risici og støtte og fremme varige løsninger for internt fordrevne befolkningsgrupper i Georgien, samt tilbagevendte flygtninge og personer i en flygtning-lignende situation i Abkhasien.

DFH støtter en bæredygtig og inkluderende socioøkonomisk udvikling i Georgien og Abkhasien gennem aktiviteter, der adresserer behovet for bæredygtig jobskabelse, udvikling af landdistrikterne og adgang til jord, støtte til udvikling af SMV'er og ungdomsbeskæftigelse. DRC er også engageret i at sikre adgang til basale offentlige ydelser og basale rettigheder ved at støtte opbygning af infrastruktur i lokalsamfundene, tilbud om juridisk bistand til internt fordrevne og kapacitetsopbygge myndigheder og civilsamfund.

De langsigtede programmer i Georgien og Abkhasien er et tydeligt eksempel på, at nødhjælp til en humanitær krise ikke kun handler om at reagere på isolerede, kortvarige katastrofer med hurtig livreddende assistance, men også om at adressere fordrevne befolkningsgruppers behov på langt sigt. DFHs målgruppe omfatter derfor også lokale organisationer og offentlige institutioner, som spiller en vigtig rolle i udviklingen af ​​bæredygtige initiativer til gavn for de konfliktramte befolkningsgrupper. I årevis har Dansk Flygtningehjælp involveret sig på ministerniveau, hvor vi har ydet teknisk bistand vedrørende udviklingspolitik og løbende været engageret i fortalerarbejde på vegne af de fordrevne og sårbare grupper.

DRC arbejder i øjeblikket gennem et hovedkontor i Tbilisi og tre lokalkontorer i Zugdidi, Sukhumi og Gali og beskæftiger omkring 51 medarbejdere i arbejdet med at implementere projekter.