Niger

 
 

Niger er præget af kronisk fødevare- og ernæringskrise, omfattende fattigdom, væbnet konflikt og menneskerettighedskrænkelser. Samtidig mærker landet effekten af kriserne i det nordlige Mali og Nigeria.

Omdrejningspunktet for konflikten i Mali er spørgsmålet om det nordlige Mali’s status og yderligere forværret af et stigende antal konkurrerende væbnede grupper. Krisen skaber fordrivelser på tværs af Sahel regionen. 1. marts 2016 husede Niger ifølge FN’s flygtninge højkommissariat mere end 60.000 flygtninge fra Mali.

I Lake Chad regionen spreder væbnede konflikter og menneskelig lidelse sig i Nigeria, Cameroon, Chad og Niger. De militære konfrontationer mellem Boko Haram bevægelsen og regeringsstyrker har betydet et stort antal flygtninge og internt fordrevne.

Næsten 140.000 nigerianere er flygtet til Diffa regionen i Niger. Situationen underminerer den sociale sammenhængskraft og den socioøkonomiske udvikling i værtssamfundene og intensiverer presset på naturressourcer og skaber eksponerer de allerede sårbare lokalområder for alvorlige beskyttelsesudfordringer.

Aktiviteter:

  • Nødhjælp til internt fordrevne og værtssamfund i form af uddeling af Non-food items
  • Monitorering af beskyttelsesbehov 
  • Fødevaresikkerhed
  • Koordination af beskyttelsesaktiviteter med regionale og nationale aktører og fortaleraktiviteter til fordel for flygtninge, internt fordrevne, hjemvendte og andre sårbare grupper.


Hvornår, hvor, hvordan:

  • Dansk Flygtningehjælp begyndte operationer i Niger i 2016 på baggrund af en mission og behovsvurdering gennemført i 2015. 
  • Dansk Flygtningehjælps operationer fokuserer på Diffa regionen
  • Dansk Flygtningehjælp assistere 7.450 mennesker i det Sydøstlige Niger