Centralafrikanske Republik

 
 

Krisen omkring beskyttelse af fordrevne i Den Centralafrikanske Republik (CAR) er en af de alvorligste i verden. Selv om de mest ekstreme voldshandlinger synes at være et overstået kapitel, så sker der stadig nye konflikter lokalt i landet, især i landbrugsområder. Dertil kommer, at den militære og sociale krise har ødelagt samfundsstrukturen, og den i forvejen svage offentlige sektor er ikke-eksisterende i adskillige områder af landet. I CAR er konflikterne meget områdebestemt; I nogen områder, eksempelvis i Bangui, er situationen rimelig stabil, hvorimod andre områder, såsom de nordøstlige landbrugsområder ikke er så stabile. Derfor implementerer Dansk Flygtningehjælp to typer aktiviteter. Den første type er overgangs-aktiviteter, som traditionelt hjælper folk, der vender tilbage efter at have været fordrevne. Denne type aktiviteter implementeres i de mere stabile områder. Den anden type aktiviteter er akut nødhjælp og/eller mere langvarig hjælp, og disse aktiviteter implementeres ofte i mere ustabile områder, hvor de hjælper internt fordrevne. Ved udgangen af september 2016 blev det anslået, at 18,21 % eller 4,6 millioner mennesker i CAR var flygtninge eller internt fordrevne.

Dansk Flygtningehjælp har været tilstede i CAR siden 2007. I starten havde vi aktiviteter i Paoua i det nordvestlige Ouham-Pendé-distrikt. Siden er indsatsen blevet udvidet til også at omfatte Ouham- og Bamingui-Bangoran-distrikterne i det nordlige CAR. Trods den ustabile situation er Dansk Flygtningehjælp stadig tilstede i Ouham- og Ouham-Pendé-distrikterne, som er de distrikter, der er hårdest ramt af konflikterne. Derudover har Dansk Flygtningehjælp sit landekontor i Bangui, hvor vi også implementerer aktiviteter.

Dansk Flygtningehjælps indsats i CAR omfatter beskyttelse, styrkelse af samfundsforhold, nødhjælp og skabelse af dialog på lokalt niveau, skabelse af levebrød, sikring af fødevareproduktion, husly samt vand og sanitet. Et af flagskibene i Dansk Flygtningehjælps programmer er “Ligne Verte” i Bangui, en meget nyskabende og værdsat telefonisk hotline, der dækker hele landet og gør civilbefolkningen i stand til at indberette overgreb. De kan modtage rådgivning og samtidig hjælpe linjen med at skabe overblik over brud på menneskerettighederne i landet.

I landbrugsområderne giver Dansk Flygtningehjælp væsentlig støtte til fødevareproduktion og andre aktiviteter, der skaffer brød på bordet og indtægt til næsten 100,000 mennesker, der er ramt af konflikten. Dette sker gennem uddeling af såsæd, redskaber og husdyr og gennem indkomstgenererende projekter. Dansk Flygtningehjælp overvåger beskyttelse af civilbefolkningen i de nordlige distrikter og implementerer sociale og samfundsmæssige projekter til styrkelse af de konfliktramte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder nu også med langvarige løsninger ved at støtte flygtninge og internt fordrevne i at vende hjem til stabile områder, få tag over hovedet og få gang i landbrug eller etablere mindre virksomheder. I dette komplekse miljø arbejder Dansk Flygtningehjælp med forskellige partnere for at styrke de hjemvendte samt lokalbefolkningens livsvilkår.

Læs et eksempel på, hvordan vi midt i den humanitære krise hjælper folk med gennem kreative og innovative løsninger at skabe sig en indkomst (på engelsk)