Burkina Faso

 
 

Baggrund
De humanitære problemer og udfordringer overskrider grænser i Sahel regionen. Mali og nabolande i regionen – ikke mindst Bukina Faso - har gennemlevet og lider fortsat under en af de værste humanitære kriser i verden. 500.000 mennesker er drevet på flugt i Mali enten som internt fordrevne i det sydlige Mali eller på tværs af grænser til nabolande. En fredsaftale har betydet, at flygtninge fra Mali er begyndt at vende hjem, men Burkina Faso huser stadig mere end 33.000 maliere – mere end 90% af dem har søgt tilflugt i provinserne Seno, Soum og Oudalan.

Krisen udspringer af etniske, religiøse og politiske spændinger kombineret med tilbagevendende naturkatastrofer, der rammer i forvejen sårbare befolkningsgrupper, som er mellem de fattigste i verden.

Fødevareudbuddet i Burkina Faso er utilstrækkeligt. Det er afhængigt af klimaforhold, hvilket gør det ustabilt med perioder af overflod afløst af perioder med stor mangel på fødevarer. I områder der er stærkt påvirket af tørke og fødevarekrisen, er der rapporteret stigende spændinger mellem værtsamfundene og flygtningene som følge af konkurrence om de ressourcer, der er mangel på.

Maliske flygtninge i Burkina Faso bor i flygtningelejre såvel som spontane bosættelser. Lokalsamfundene omkring lejrene/bosættelserne i den nordlige del af Burkina Faso udgøres for langt størstedelen af landmænd. En af de mulige konflikter mellem lokalsamfundene og de maliske flygtninge handler om, at flygtninge medbringer deres kvæg fra det nordlige Mali og dermed øger presset på de lokale ressourcer.

Eksempler på de væsentligste aktiviteter udført af Dansk Flygtningehjælp

  • Beskyttelsesmonitorering, lokalsamfundsbeskyttelse og forstærkning af advarselssystemer til at klare beskyttelsesproblemer
  • Børnebeskyttelse og sociale sammenhængsprogrammer i værtssamfund og lejre
  • Styrke partnere og kapaciteter i lokalsamfundene i forbindelse med beskyttelse
  • Indkomst genererende projekter, business træning og økonomisk støtte til virksomheder 
  • Uddeling af hygiejne artikler, information og uddannelse, etablering af vandforsyning og sanitet. 
  • At sætte Burkina Faso landeprogrammet op og linke det op sammen med Mali landeprogrammet for at sikre en tilgang på tværs af grænserne


Hvor, hvornår og hvor mange?

  • Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Burkina Faso siden begyndelsen af 2013.
  • Dansk Flygtningehjælp´s indsatsområder i det nordlige Burkina Faso, er provinserne Soum (Djibo), Oudalam (Gorom Gorom) og Seno (Dori) i regionen Sahel.
  • Dansk Flygtningehjælp arbejder i 60 lokalområder