Central- og Vestafrika

 
 

Central- og Vestafrika er fortsat mellem verdens fattigste og mest politisk ustabile områder - præget af konstante kriser, der forværrer den humanitære situation langs regionens grænser.

De etniske, kulturelle, lingvistiske og historiske forbindelser i regionen har gjort det muligt for befolkningsgrupper på flugt fra kriser og konflikt at finde beskyttelse på tværs af grænser. Men ressourcerne til at yde beskyttelse og brødføde flygtninge i de lokale værtssamfund er begrænsede.

De fleste grænseområder er marginaliserede og økonomisk og socialt underudviklede. Samtidig er grænseområder i regionen knudepunkter i smugling af mennesker, narkotika og våben og huser væbnede grupper og krigsveteraner. Begrænset kapacitet og evne til at håndtere pludselige kriser gør derfor disse områder særligt sårbare. De nuværende fordrivelsesmønstre og konfliktniveau peger mod fortsat ustabilitet i regionen.

I 2014 oplevede Vestafrika et alvorligt udbrud af Ebola virus. Det udviklede sig til den største Ebola epidemi nogensinde med 23.000 smittede i Guinea, Sierra Leone og Liberia og mere end 9000 døde. Epidemien har haft store konsekvenser for de samfund, der blev ramt og på regionen som helhed – den sociale sammenhængskraft er undermineret og modstandskraften i allerede sårbare lokalsamfund er reduceret.

Dansk Flygtningehjælp har været tilstede i Vestafrika siden 1998. Siden 2006 har Dansk Flygtningehjælp fulgt en regional strategi defineret og formet af fordrivelsesmønstre og konflikter på tværs af Vestafrika. Det regionale program fokuserer på grænseområderne mellem Liberia, Elfenbenskysten, sydøst Guinea, Mali og Burkina Faso. Samtidig har den seneste voldsbølge i Nigeria også betydet, at Dansk Flygtningehjælps ekspertise har været nødvendig i den nordlige del af landet.

Den Demokratiske Republik Congo og den Centralafrikanske Republik har været martret af interne konflikter og ustabilitet i mange år. Overgreb mod civilbefolkningen og konstante kampe mellem væbnede grupper har resulteret massive fordrivelser internt og på tværs af grænser til nabolande. Samtidig er fattigdom, korruption og udnyttelse af naturressourcer store problemer i regionen. Majoriteten af befolkningen har ingen adgang til basale sociale ydelser eller muligheder for at brødføde sig selv. Den udbredte rekruttering af børnesoldater til væbnede grupper og ødelæggelsen af landenes uddannelsessystemer er en alvorlig hæmsko for stabilisering og udvikling i Centralafrika.

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i den Centralafrikanske republik siden 2007 og i den østlige del af den Demokratiske Republik Congo siden 2008. Vi leverer både akut nødhjælp og lagsigtede løsninger i Centralafrika med et fokus på at sikre beskyttelse og grundlæggende rettigheder for civilbefolkningen, sørge for at genoprette deres muligheder fr at forsørge sig selv og sikre børn ramt af konflikter muligheden for at få en uddannelse.