Vietnam

 
 

Vietnam er et af mest intensivt bombede lande i verden, og derfor er der i dag i den lille nation stadig en nærmest ufatteligt stor mængde ueksploderet ammunition, der stammer fra krigen. Disse krigsefterladenskaber har nu i generationer udgjort en fare for især den fattige landbefolkning i Vietnam, og det vil de fortsat gøre i kommende generationer: Mere end 18,82 % af Vietnams areal vurderes at være fyldt med ueksploderet ammunition – det meste forefindes på dyrkbar jord.

Antal dødsfald efter kontakt med ueksploderet ammunition er størst i Vietnams højland, blandt fattige etniske landbefolkningsgrupper. Det er disse mennesker, som DDG primært hjælper gennem deres arbejde. Vietnams regering har udtalt, at med den hastighed man lige nu fjerner miner og ammunition, så har landet brug for mere end 10 milliarder dollars og 300 år for at blive fri for landminer og eksplosiver fra krigen. DDG blev officielt registreret i Vietnam i 2012 og påbegyndte humanitære minerydningsaktiviteter i Quang Nam-provinsen i januar 2013 i form af et projekt omkring undervisning i, hvordan man undgår ulykker med miner og ueksploderet ammunition (Mine Risk Education – MRE) i et af de værst ramte distrikter, Duy Xuyen. Information indsamlet blandt lokalsamfundet gennem undervisningsforløbet indikerede et meget klart behov for fjernelse af ueksploderet krigsammunition i Duy Xuyen-distriktet og i andre distrikter i Quang Nam-provinsen, der ligeledes har dette behov.

Som opfølgning på MRE-projektet, begyndte DDG i september 2014 et projekt for fjernelse af ueksploderet ammunition i Duy Xuyen-distriktet. Som svar på rapporter udviklet af lokalsamfundets repræsentanter og de lokale myndigheder blev projektets overordnede mål at fjerne faren, som den ueksploderede ammunition udgjorde i de områder i distriktet, hvor lokalbefolkningen er udsat for den højeste risiko, og hvor landområderne kan bruges i udviklingen af lokalsamfundet. Undervejs i projektforløbet blev DDG tildelt en pris, Certificate of Merit, af Quang Nams lokale myndigheder, for organisationens arbejde med at skabe sikkerhed og promovere socioøkonomisk udvikling i provinsen via fjernelsen af den ueksploderede ammunition.

Ved projektet afslutning i december 2016 havde DDG fjernet ammunition på 885 områder, hvor der bevisligt var ammunition, og på 178 farlige områder, og givet lokalsamfundet sikker adgang til i alt 288.337m2 land. DDG har uskadeliggjort i alt 2.491 styk ueksploderet ammunition og haft aktiviteter i i alt 244 landsbyer, hvilket var langt over de 176 landsbyer, der var projektets målsætning. I en undersøgelse af effekten af arbejdet, der blev lavet i 2016, rapporterede 61,6% af deltagerne, at sikkerheden er blevet forbedret som følge af DDGs fjernelse af ueksploderet ammunition, og 20% af deltagerne i undersøgelsen rapporterede, at adgangen til naturressourcerne er blevet forbedret som følge af fjernelse af krigsefterladenskaberne.

Som følge af den succes, der blev opnået med dette projekt for fjernelse af ueksploderet ammunition, og fordi der stadig er et stort behov for fjernelse af landminer og ammunition i Quang Nam-provinsen, har DDG igangsat et nyt projekt, der skal fjerne eksplosiver fra yderligere 144 landsbyer, hvormed 240.000 m2 landbrugsområde vil blive gjort tilgængeligt for befolkningen.