Pakistan

 
 

Mere end 1.6 millioner registrerede afghanske flygtninge er stadig bosat i Pakistan. Mange har været i landet i tre årtier siden den massive udvandring fra nabolandet. Pakistans regering har, på trods af ikke at have underskrevet Geneve konventionen og dens tillægsprotokoller, gjort en stor indsats for at facilitere det humanitære samfunds muligheder for aktiviteter, der forbedrer leveforholdene i områderne, hvor flygtninge er bosat. Imidlertid har den ustabile sikkerhedssituation i området, og de regelmæssige naturkatastrofer, skabt yderligere behov for både afghanske og pakistanske samfund i regionen.

Dansk Flygtningehjælp ankom til Pakistan i slutningen af 2010, og begyndte at implementere i det første kvartal af 2011 efter formalisering af de første aftaler med lokale myndigheder. Dansk Flygtningehjælps aktiviteter fokuserer primært på de geografiske områder, der huser den største koncentration af flygtninge fra Afghanistan. Aktiviteterne er styret af Dansk Flygtningehjælps regionale strategi, der samler programmerne i Afghanistan, Pakistan, Iran og Tajikistan – lande der huser hovedparten af regionens flygtninge og internt fordrevne.

Gennem en bred humanitær intervention er det overordnede mål at støtte varige løsninger for de berørte personer. Det sker blandt andet ved at skabe bæredygtige eksistensgrundlag og forbedrede levevilkår. På baggrund af et års implementering har Dansk Flygtningehjælp hjulpet cirka 250,000 personer med aktiviteter, der blandt andet omfatter: Juridisk bistand, juridisk dokumentation, oplysning om frivillig repatriering, erhvervsuddannelser, distribuering af ’non food items’, hygiejneforbedring, genoprettelse af skoler, sundhedscentre og sanitet.

Dansk Flygtningehjælps aktiviteter sigter, ud over at yde hjælp til afghanske flygtninge, også efter at fremme varige løsninger for de internt fordrevne og berørte værtssamfund i Pakistans nordvestlige regioner.