Myanmar

 
 

Årtiers bevæbnede etniske konflikter og sammenstød mellem regeringsstyrker og forskellige væbnede oprørsgrupper har forårsaget omfattende intern fordrivelse af befolkningsgrupper i Myanmar. Dansk Flygtningehjælp (DFH) koncentrerer sin indsats på de områder, der er hårdest ramt af fordrivelse: Rakhine, Kachin og de sydøstlige områder omkring Kayah. Dansk Flygtningehjælp har været aktiv i Myanmar siden 2009, og har siden juni 2012 udvidet sin tilstedeværelse via Dansk Demining Group (DDG) - DRCs minerydningsafdeling. Det overordnede mål for Dansk Flygtningehjælps tilstedeværelse er fremme og beskyttelse af varige løsninger for sårbare befolkningsgrupper, herunder mennesker, som er ramt af konflikt og katastrofer, internt fordrevne og hjemvendte flygtninge.

I Rakhine, i det vestlige Myanmar, brød voldelig konflikt ud i juni 2012, og 130.000 mennesker er blevet fordrevet til midlertidige flygtningelejre. Konfliktens oprindelse omfatter politisk, social og økonomisk marginalisering og udbredt etnisk diskrimination. Voldshandlingerne, som udspiller sig primært mellem buddhistiske og muslimske samfund, afspejler stigende Burman-buddhistisk nationalisme og stigende fjendtlighed over for muslimer i almindelighed. Ca. 80% af de internt fordrevne befolkningsgrupper er placeret i Sittwe og Pauktaw townships, som er de primære operationelle områder for DFH. Der er i alt registreret 58 flygtningelejre i området. Dertil anslås, at 100.000 konfliktramte mennesker i det omgivende samfund også lider under restriktioner og manglende adgang til basale ydelser. Dansk Flygtningehjælp er blevet en helt central aktør i forhold til beskyttelse af intern fordrevne i Rakhine, hvor vi leverer shelter-konstruktioner og reparationer, vand, sanitet og hygiejnekit, distribuerer non-food artikler, yder beskyttelsesindsatser og står for lejr-ledelse.

I Kachin, i den nordlige del af Myanmar, har langvarige politiske og økonomiske begrænsninger, samt udbredt tilstedeværelse af naturressourcer i området givet næring til årtiers borgerkrig. Sammenbruddet af en sytten år lang våbenhvileaftale i juni 2011 fik kampe til at blusse op igen mellem regeringsstyrker og den væbnede oprørsgruppe Kachin Independence Organization. Væbnede sammenstød er vedvarende, og sammen med udbredt trafficking i området giver det anledning til alvorlige udfordringer i forhold til beskyttelse af civile og adgang til at yde humanitær bistand. Indtil videre har konflikten ført til intern fordrivelse af 120.000 mennesker, som bor i og uden for flygtningelejre. Mere end 100 lejre og midlertidige bosættelser er spredt i grænseområdet til Kina, og et ukendt antal mennesker er flygtet over grænsen. Adgang til lejrene i visse områder er vanskelig trods de alarmerende behov, og landminer er udbredt i området. DFH hjælper de internt fordrevne i lejrene og i de midlertidige bosættelser i både de regeringskontrollerede såvel som de ikke-regeringskontrollerede områder og søger at fremme sikker og bæredygtig tilbagevenden til de berørte områder. DFHs aktiviteter omfatter shelter-konstruktioner og -reparationer, fremme af indkomstgenererende aktiviteter, beskyttelse, herunder beskyttelse af børn, bekæmpelse af menneskehandel, Mine Risk Education, hjælp til ofre for vold, og lokalsamfundsdreven sikkerhed, beskyttelse og udvikling.

I Kayah, i den sydøstlige del af landet, har konflikt mellem regeringsstyrker og forskellige væbnede oppositionsgrupper også stået på i årtier og har ført til, at en lang række områder anses for usikre på grund af landminer og sporadiske overtrædelser af våbenhvileaftalerne. Den langvarige konflikt har efterladt hjem, samfund, infrastruktur, og basale offentlige services i ruiner. Situationen skaber en kæmpe barriere for en sikker tilbagevenden for ​​de 230.000 internt fordrevne i det sydøstlige Myanmar, og de ca. 109.000 flygtninge bosat i Thailand. Der er løbende dialog mellem regeringerne i Thailand og Myanmar om udsigterne til en sikker tilbagevenden af alle flygtninge, men i mellemtiden sker der stadig spontane tilbagekomster. DFH monitorerer tilbagekomsterne og implementerer projekter i lokalsamfundene, gennemfører Mine Risk Education (MRE), samt samarbejder med organisationer i Thailand.

Når forholdene tillader det, yder DFH også hurtig nødhjælp til lokalsamfund for at få dem på fode igen efter konflikt og katastrofe. Genopbygning er ledsaget af hjælp, såsom støtte til alternative indkomstgenererende aktiviteter, kontanttilskud og undervisning, som har til formål at øge lokalsamfundenes modstandskraft over for tilbagevendende katastrofer og væbnede konflikter.