Iran

 
 

Som en integreret del af den regionale tilgang til det afghanske flygtningespørgsmål er Dansk Flygtningehjælp tilstede i Iran. Dansk Flygtningehjælp arbejder på at forbedre rettighedsbeskyttelsen og fremme varige løsninger for afghanske flygtninge, hvad enten de bliver i Iran eller vender tilbage til Afghanistan. Mulighederne for at vende hjem er imidlertid yderst begrænsede på grund af de fortsatte kamphandlinger og den meget ustabile sikkerhedssituation i Afghanistan. Et stigende antal afghanske flygtninge i Iran står derfor over for langvarig fordrivelse.

Som svar på denne udfordring fokuserer Dansk Flygtningehjælps program i Iran især på to områder. For det første er målet at forbedre flygtninges indkomstgrundlag, med særligt fokus på de 97 % af afghanske flygtninge som bor i byområderne. For det andet arbejder Dansk Flygtningehjælp i Iran på at styrke relevante aktørers kapacitet til at sikre afghanske flygtninges deltagelse og medbestemmelse.

Omkring 900.000 registrerede afghanske flygtninge opholder sig i Iran sammen med 42.000 flygtninge fra Irak. Derudover anslås det, at næsten 2 millioner fordrevne afghanere lever illegalt i Iran, fordi myndighederne ikke har bevilget flygtningestatus til nyankomne siden 2005. Registrerede såvel som ikke-registrerede flygtninge lever under kummerlige forhold på kanten af samfundet, med meget begrænsede muligheder for at opretholde et tilstrækkeligt indkomstgrundlag samt minimal rettighedsbeskyttelse.

På grund af internationale sanktioner og manglende finansiering fra donorer, forværres forholdene for afghanske flygtninge i Iran. Dansk Flygtningehjælp har fortsat fokus på flygtningene i landet og vil i perioden 2013-2014 gennemføre en række aktiviteter så som: socioøkonomiske undersøgelser, erhvervs- og virksomhedstræning, små bevillinger til at starte virksomheder og humanitær hjælp til de mest udsatte familier.