Afghanistan

 
 

I Afghanistan udfører Dansk Flygtningehjælp et bredt spektrum af aktiviteter, som tager højde for de specifikke lokale behov og betingelser. Aktiviteterne i hele regionen fokuserer på at styrke beskyttelsen af fordrevnes rettigheder, forbedre indkomstgrundlag og levevilkår samt etablere et kriseberedskab på tværs af landene i regionen.

Målet med Dansk Flygtningehjælps arbejde i Afghanistan er at fremme varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne på baggrund af humanitære principper og basale menneskerettigheder. I Afghanistan fokuserer Dansk Flygtningehjælp især på at forbedre levevilkår, indkomstgrundlag og infrastruktur for hjemvendte flygtninge og det stigende antal internt fordrevne, som frister en kummerlig tilværelse i Kabuls slumkvarterer, hvor sundhedsrisici er overhængende, adgangen til basale fornødenheder yderst begrænset og beskæftigelsesmulighederne beskedne. Gennem en deltagelses- og fællesskabsorienteret tilgang arbejder Dansk Flygtningehjælp for at styrke rettighedsbeskyttelsen blandt de lokalsamfund, hvor hjemvendte flygtninge og internt fordrevne befinder sig.

Hjemvendte og deporterede personer fra Pakistan og Iran, internt fordrevne og værtssamfund er fortsat blandt de mest sårbare befolkningsgrupper i Afghanistan. Ifølge UNHCR-data fra juni 2012, er der siden 2002 hjemvendt mere end 5,7 millioner afghanske flygtninge fra andre lande. 90% af henvendelserne er blevet faciliteret og bistået af UNHCR i den største hjemsendelsesoperation i agenturets historie. De hjemvendte udgør mere end 20% af Afghanistans befolkning, og ifølge en undersøgelse fra 2011 var 43% ikke fuldt ud reintegreret i deres lokalsamfund med svære vanskeligheder med at sikre sig jord, husly, indkomstmuligheder og basale ydelser til følge.

Udfordringerne for en bæredygtig tilbagevenden og reintegration er enorme og komplekse og præges af konflikt, usikkerhed, alvorlig mangel på indkomstmuligheder, knaphed på både jord og boliger, meget begrænset adgang til basale ydelser, urbaniseringsproblematikker, manglende rettighedsbeskyttelse, kønsmæssige uligheder og hyppige naturkatastrofer. Intern fordrivelse er fortsat udbredt på grund af sikkerhedssituationen og de enorme socioøkonomiske udfordringer, og antallet af internt fordrevne er tredoblet fra 129.000 i 2007 til 450,000 i 2011.

Udover arbejdet i Afghanistan og regionen, arbejder Dansk Flygtningehjælp med den afghanske diaspora i Danmark via hjælp til støtte af bæredygtige eksistensgrundlag for landsmænd i Afghanistan. Flygtningehjælpens aktiviteter i Afghanistan, finder også sted inden for rammerne af Danish Demining Group og DACAAR.

Danish Demining Group
Danish Demining Group (DDG) er Dansk Flygtningehjælps humanitære minerydningsenhed. I Afghanistan har DDG ryddet mere end 33.000 landminer og 1,3 millioner stykker ikke-eksploderet krigsmateriel. DDG’s arbejde øger sikkerheden for lokalbefolkningen i mineramte områder, herunder hjemvendte flygtninge fra Iran og Pakistan, internt fordrevne samt den i forvejen sårbare landbefolkning.

DACAAR
Konsortiet DACAAR (Den Danske Komité for Hjælp til Afghanske Flygtninge) er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og ASF Dansk Folkehjælp. DACAAR har 30 års erfaring med nødhjælps- og udviklingsarbejde i Afghanistan. DACAAR’s hovedaktiviteter omfatter vandforsyning, hygiejneuddannelse og hjælp til en mere bæredygtig udvikling i landdistrikterne.