Asien

Langvarige konflikter og hyppige naturkatastrofer har millioner på flugt i Afghanistan og Pakistan gennem de sidste 30 år. Da en ny regering afløste Taliban regimet efter en amerikansk ledet invasion i 2001, betød det en massiv strøm af flygtninge, der vendte tilbage fra Afghanistans nabolande. Men flere millioner afghanere er fortsat flygtninge i Pakistan, Iran og i mindre omfang Tadsjikistan. Samtidig øges antallet af internt fordrevne i både Afghanistan og Pakistan i som følge af væbnet konflikt, natur katastrofer eller kombinationen af begge.

Den humanitære situation for flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund i især Afghanistan og Pakistan er alvorlig med nedslående indikatorer for helbred, uddannelse fattigdom og fødevaresikkerhed. Oven i det skal lægges omfattende forurening af miner og ueksploderet ammunition. I Iran og Tadsjikistan er de begrænsede levebrødsmuligheder og manglende beskyttelse en central udfordring. Samtidig betyder den stigende ustabilitet, at potentialet for en forbedring af situationen i regionen er begrænset.

På grund af de omskiftelige krisescenarier er det essentielt for Dansk Flygtningehjælp og minerydningsenheden Danish Demining Group (DDG) at sikre sammenhængende humanitære løsninger, der adresserer både specifikke lokale og overordnede regionale problemstillinger.

Dansk Flygtningehjælp har haft operationel tilstedeværelse i Myanmar siden 2009, da cyklonen Nargis skabte enorme ødelæggelser i landet. Siden januar 2012 har Dansk Flygtningehjælp og DDG udvidet indsatsen og i dag handler arbejdet om at skabe varige løsninger for sårbare befolkningsgrupper som katastrofeofre, internt fordrevne og hjemvendte i Rakhine regionen, Kachin regionen og det sydøstlige Myanmar.

Vi opererer i: