Uganda

 
 

Baggrund
Uganda ligger centralt i ’The Great Lakes’ regionen, og er derfor et strategisk nøglepunkt for at yde hjælp til flygtninge i området. Kamphandlingerne i Sydsudan siden december 2013 og den vedvarende væbnede konflikt i Congo har betydet at mere end 347,514 flygtninge har søgt tilflugt i Uganda (UNHCR 2014). Alene siden januar 2014 er over 102,700 flygtninge ankommet fra Sydsudan og bosat sig i den nordlige del af landet (UNOCHA 2014).

Det stigende antal af flygtninge lægger pres på de allerede knappe ressourcer i de områder hvor flygtningene bosætter sig. Flygtningestrømmene skaber desuden store udfordringer for opretholdelsen af sikkerhedsforholdene blandt de nyligt ankomne.

Herudover, er befolkningen i det nordlige Uganda stadig præget af den nyligt afsluttede væbnede konflikt i 2007, udløst af Lords Resistance Army (LRA). I to årtier frem til 2007, var befolkningen mål for konstante voldhandlinger og uroligheder. I den østlige region, Karamoja, har væbnede konflikter hærget området i årtier, men afvæbning og udvikling er nu på vej frem.

Om programmet
Siden 1999 har Dansk Flygtningehjælp/DDG arbejdet med flygtninge og internt fordrevne i Uganda. Fra 2007 frem til 2012 har Dansk Flygtningehjælp/DDG udført minerydning i den nordlige og vestlige del af landet, som i 2012 blev erklæret mine-frit.

I 2010 søsatte Dansk Flygtningehjælp/DDG deres indsats i Karamoja, med fokus på levevejsprojekter (livelihood) og reduktion af væbnet vold (Armed Violence Reduction/AVR).

Dansk Flygtningehjælp/DDG arbejder i øjeblikket i West Nile, Karamoja, den vestlige og den sydvestlige del af landet inden for følgende områder:

  • levevej (livelihood) og mikro-kreditlån
  • Vand og sanitet
  • Infrastruktur og udvikling
  • Reduktion af væbnet vold (Armed Violence Reduction/ARV)
  • Sikkerhed og bæredygtig udvikling af lokalsamfund
  • Uddeling af fødevare
  • Nødhjælp

Det overordnede formål med projekterne i Uganda er at genetablere sikre omgivelser, som er gunstige for at opnå bedre levevilkår for flygtninge, internt fordrevne og konfliktramte befolkningsgrupper.

Dansk Flygtningehjælp stræber efter at møde denne målsætning gennem følgende initiativer:

  • Biddrage til konfliktløsning
  • Forbedre befolkningens muligheder for at blive selvforsynende
  • Fremme kapacitetsopbygning af lokale myndighedsinstitutioner

Donorer: