Sydsudan

 
 

Baggrund

Efter årtiers borgerkrig fik Sydsudan selvstændighed fra Sudan den 9. juli 2011. På trods af forventninger om at en ny nationalstat ville bringe fred og sikkerhed til den krigshærgede befolkning, er situationen i landet nu yderst usikker.

Som følge af et påstået kupforsøg den 15. december 2013 udbrød der voldsomme kampe i hovedstaden Juba. Kamphandlingerne spredte sig hurtigt op gennem landet og udfoldede sig til en etnisk-relateret konflikt med oprørslederen, den nyligt afskedigede vicepræsident, Riek Machar, i spidsen, mod præsident Salva Kiir.

Flere end 3 millioner mennesker har siden måttet flygte fra deres hjem. Omkring 1,8 millioner sydsudanesere er nu fordrevet inden for landets grænser, heriblandt flere end 200.000 mennesker, som har søgt beskyttelse og hjælp i lejre ved FN’s baser i Sydsudan. Over 1,5 millioner mennesker er flygtet til nabolande. Den langvarige konflikt har ødelagt økonomien i landet, hvilket har medført voldsom inflation og et kollaps i markedet. Landbrugsproduktionen er ødelagt og næsten 5 millioner mennesker (godt 40 % af befolkningen) menes at have ringe adgang til føde og har behov for hjælp. Fødevarekrisen har nået et hidtil uset niveau, hvilket medførte en erklæring om hungersnød i Unity-staten i februar 2017. Det var første gang i over 6 år, at FN erklærede hungersnød noget sted i verden.  

Ud over de overvældende humanitære behov hos befolkningen i Sydsudan, lever flere end 250.000 flygtninge (hovedsageligt fra Sudan) også i landet. Hovedparten af disse bor i flygtningelejre i staterne Unity og Upper Nile, hvor de er afhængige af humanitær hjælp.

Efter mere end 40 år med væbnede konflikter er Sydsudan fyldt med våben, ueksploderet ammunition (unexploded ordnance/UXOs) og miner.

Om programmet

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Sydsudan siden 2005 med det overordnede mål at levere bæredygtige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge. Danish Demining Group (DDG), som er en afdeling under Dansk Flygtningehjælp, har arbejdet med minerydning i landet siden 2006 og reduktion af væbnet vold (Armed Violence Reduction/AVR) siden 2009. 

Hovedmålsætningerne for programmet i 2017-2019 er:

 

 1. At redde liv og lindre lidelserne for flygtninge og i værtssamfundet.
 2. At reducere risici ved fordrivelsen og hjælpe med løsninger.
 3. At fremme fredfyldte, inkluderende og modstandsdygtige samfund samt at adressere årsager til fordrivelse.

Dansk Flygtningehjælps nuværende arbejde er primært fokuseret i Unity og Upper Nile staterne, som begge er hårdt ramt af konflikt. Vi arbejder i Maban, Melut, Malakal, Fashoda, Rubkona og Priang, samt et landekontor i Juba.

Dansk Flygtningehjælp implementerer programmer og løsninger på tværs af sektorer, for at hjælpe sudanesiske flygtninge, internt fordrevne personer og værtssamfundet både i og uden for lejrene. Der udarbejdes projekter og aktiviteter, som passer til de konkrete behov i den lokale kontekst.

Programmet indeholder:

 • Beskyttelse, herunder tilsyn for at identificere mennesker i fare og sårbare familier. Desuden hjælp til beskyttelse af individer efter behov, og projekter til beskyttelse mod kønsbaseret vold. 
 • Koordinering og ledelse i fire flygtningelejre og adskillige lejre for internt fordrevne.
 • Fremskaffelse og opførsel af midlertidigt husly, i og uden for lejre.
 • Oprettelse af infrastruktur og bygninger i lejre, bl.a. aktivitetscentre, lægeklinikker, solpaneler til strøm og uddannelsesfaciliteter.
 • Uddeling af ”non-food artikler”, som for eksempel plastikdække, spande, tæpper, måtter og madlavningsredskaber.
 • Fødevaresikkerheds- og livsgrundlagsprojekter, som for eksempel uddeling af såsæd, værktøj, kurser i landbrug og andre initiativer, som skal forbedre fødevareproduktion og fødevaresikkerhed blandt sårbare, samt indkomstgenererende aktiviteter og erhvervsfaglige kurser.
 • Udstationering af sikkerhedsrådgivere, som hjælper humanitære organisationer med sikkerhedsanalyser og forbedringer.
 • Aktiviteter til reduktion af væbnet vold, herunder træning i konflikthåndtering, sikkerhedsprojekter og konfliktanalyser, som skal styrke samfundenes kapaciteter, den sociale sammenhængskraft og reducere risikoen for lokale konflikter (implementeret af DDG).
 • Uddannelse i Miner og Rydning af Miner og Ueksploderet Ammunition for at forbedre sikkerheden og adgangen for humanitære organisationer (implementeret af DDG). 

 

Partnere og donorer

Danish International Development Agency (DANIDA)

The European Commission's Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO)

Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)

Swedish International Development and Cooperation Agency (SIDA)

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)