Somalia

 
 

Dansk Flygtningehjælps Somaliaprogram er det største af seks landeprogrammer på tværs af regionen Afrikas Horn og Yemen.

Dansk Flygtningehjælp er blandt de største internationale NGO’er i Somalia med programmer på tværs af landet implementeret gennem seks hovedkontorer i Somaliland og Puntland i nord og i Hiraan regionen, Gedo regionen, Bay regionen og Banadir regionen i Syd- og Central Somalia. Tilstedeværelsen på jorden gør organisationen i stand til at yde hurtig, effektiv og fleksibel håndtering af de tilbagevendende kriser i landet.

Dansk Flygtningehjælp støtter flygtninge, migranter, internt fordrevne og øvrige konflikt og krisepåvirkede befolkningsgrupper i både byer og landområder. Dansk Flygtningehjælp arbejde dækker en række humanitære sektorer herunder vand og sanitet, husly, nødhjælp, beskyttelse og levebrødsmuligheder.

Syd- og Central Somalia
Dansk flygtningehjælps programmer i Syd- og Central Somalia er koncentreret i Banadir (Mogadishu og tilgængelige nabodistrikter), Hiraan, Bay, Galgaduud, Gedo og Shabelle regionerne. Dansk Flygtningehjælp leverer livsreddende assistance, drikkevand og sanitet, forbedre muligheder for at skaffe levebrød og bygge og genopbygge infrastruktur. Samtidig arbejder Dansk Flygtningehjælp tæt sammen med lokalsamfund for at opbygge kapacitet og styrke lokale myndigheder og endelig fokuserer arbejdet på forhindring af kønsbaseret vold og beskyttelse af børn.

Programmerne i Banadir og Shabelle fokuserer på reintegration af hjemvendte flygtninge – vand, fødevaresikkerhed, betalt arbejde, kontante tilskud, sanitet og beskyttelse. I Bay regionen arbejder Dansk Flygtningehjælp på at skabe fødevaresikkerhed og levebrød og leverer vand og sanitet og beskyttelse.

I Hiraan samarbejder Dansk Flygtningehjælp med lokalsamfundet for at reintegrationen af tilbagevendte fordrevne fra andre områder af Somalia. Samtidig fokuserer arbejdet på at skabe levebrød, beskyttelse og sikre sanitet. In Galgaduud har programmerne fokus på vand og sanitet og beskyttelse.

Dansk Flygtningehjælps program i Gedo gælder fødevaresikkerhed, husly og levebrød såvel som beskyttelse og sanitet. I Luuq administrerer Dansk Flygtningehjælp et opsamlingssted, der assisterer hjemvendte somaliske flygtninge fra Kenya og Etiopien. Andre aktiviteter inkluderer støtte til reintegration og understøttelse af fredlig sameksistens mellem flygtninge og værtssamfund.

I Dhobley arbejder Dansk Flygtningehjælp med internt fordrevne og værtssamfund og støtter hjemvendte flygtninge fra Dadaab lejren i Kenya gennem registrering og uddeling af madkuponer.

I Baidoa støtter Dansk Flygtningehjælp internt fordrevne, værtssamfund og lokale kvægavlere. Aktiviteterne inkluderer reintegrationsstøtte til hjemvendte fordrevne fra andre områder af Somalia såvel som fødevaresikkerhed, levebrød, beskyttelse og vand og sanitet og understøttelse af fredelig sameksistens mellem hjemvendte og lokale værtssamfund.

Somaliland
Dansk Flygtningehjælp opererer i Somaliland gennem kontorer i Hargeisa, Lasanod, Berbera og Elafwyn. Indsatsen inkluderer nødhjælp og langsigtet udvikling – levebrød, infrastruktur, landbrugsudvikling, juridisk støtte og hjælp til ofre for kønsbaseret vold.

Siden marts 2015 har Dansk Flygtningehjælp indtaget en ledende rolle i nødhjælpsindsatsen for flygtninge fra konflikten i Yemen. Dansk Flygtningehjælp administrerer modtagelsescentret i Berbera ved at gennemføre første del af registreringen for FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR og den myndighederne i Somaliland. Samtidig står dansk Flygtningehjælp for uddelingen af mad til nyankomne flygtninge og nødhjælp til særligt sårbare grupper. Samtidig uddeler Dansk Flygtningehjælp kontantbeløb til flygtninge og tørkepåvirkede lokalsamfund og yder støtte til hjemvendte flygtninge i landsbyer i Awdal gennem madrationer og anden hjælp. Organisationen assisterer også migranter gennem beskyttelsesaktiviteter, der adresserer hele cyklussen af migration fra afrejse til transit og hjemkomst. Samtidig uddeles vand, kiks og anden nødhjælp. Der tilbydes også juridisk rådgivning og oplysning om farerne ved migration.

Dansk Flygtningehjælp er en aktiv fortaler for ofrene for kønsbaseret vold og yder psykosocial, juridisk og sundhedsmæssig støtte gennem partnerorganisationer. 

Puntland
Størstedelen af dansk Flygtningehjælps aktiviteter i det semiautonome Puntland territorie gælder humanitær bistand til sårbare befolkningsgrupper herunder internt fordrevne, konflikt- og tørkepåvirkede befolkningsgrupper og fattige i byerne. Dansk Flygtningehjælps indsats integrerer humanitær nødhjælp til langsigtede udviklingsprojekter – livsreddende assistance, beskyttelse, fødevaresikkerhed til levebrød og etablering og genopbygning af infrastruktur som skoler, vand og sanitet og andre væsentlige ressourcer i lokalområdet.

Samtidig handler indsatsen om uddeling af kontantbeløb, kuponer til basale indkøb og materialer til at skabe husly samt erhvervsrettet træning, støtte til små- og mellemstore virksomheder, landbrugsprojekter. I Bossaso assisterer Dansk Flygtningehjælp hjemvendte flygtninge fra Yemen med mad og anden basal nødhjælp.

Endelig samarbejder Dansk Flygtningehjælp med informationsministeriet om at kapacitetsopbygge de lokale myndigheder i forhold til rettigheder for hjemvendte flygtninge og migranter i Bassaso og Garowe og støtter hjemvendte flygtninge i Galkayo og Gardo med husly og hygiejne initiativer.

Dansk Flygtningehjælp har kontorer i Gardo, Bossaso, Garowe og Galkayo.