Etiopien

 
 

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Etiopien siden 2010 og har skabt et solidt fundament for at kunne levere nødhjælp direkte og med kort varsel. Arbejdet i Etiopien handler om at yde støtte til somaliske flygtninge og etiopiske værtssamfund, og senest også til fordrevne fra Sydsudan.

Jijiga ligger i det nordøstlige Etiopien på grænsen til Somalia, og var Dansk Flygtningehjælps første indsatsområde i landet. Nødhjælpsaktiviteter startede i Jijiga i 2010 til støtte for somaliske flygtninge. Kort efter fulgte nye projekter i Dolo Ado i 2011, da tørke og hungersnød tvang store strømme af somaliere over grænsen til Etiopien. Siden 2011 har Dansk Flygtningehjælp yderligere lanceret integreret nødhjælps- og rehabiliteringsarbejde i Gambella i det vestlige Etiopien, hvor sydsudanesiske fordrevne søger tilflugt på grund af etniske uroligheder og væbnet konflikt i deres hjemland.

For at sikre bæredygtige løsninger og accepterede nødhjælpsindsatser abejder Dansk Flygtningehjælp tæt sammen med den etiopiske regerings flygtningemyndighed ARRA - et partnerskab, der giver Dansk Flygtningehjælp mulighed for at spille en vigtig rolle i forhold til at sikre indsatser, der tager hensyn til særlige behov og krav i landet.

Jijiga
Siden krig brød ud i Somalia i 1991 har somaliske flygtninge har søgt tilflugt i Jijiga, i det nordøstlige Etiopien nær grænsen til Somalia. Her er der i dag store koncentrationer af flygtninge, både som følge af konflikt, men også tilbagevendende tørke i Somalia. Behovet for humanitær bistand i Jijiga er fortsat omfattende, og Dansk Flygtningehjælp arbejder med indsatser, der retter sig mod både somaliske flygtninge og de etiopiske værtssamfund. Der er udpræget mangel på ressourcer i Jijiga og de somaliske flygtninge samt befolkningen her er i vidt omfang afhængige af ekstern bistand.

Dansk Flygtningehjælp har implementeret programmer i Jijiga, der sikrer somaliske flygtninge og etiopiske værtssamfund adgang til vand og sanitet, og som introducerer undervisning i basal hygiejne. Desuden arbejder Dansk Flygtningehjælp med at forbedre levevilkår og introducere nye indkomstmuligheder blandt både flygtninge og værtssamfund i og omkring Kebribeyah, Sheder, og Aw Barre flygtningelejrene.

I 2012 introducerede Dansk Flygtningehjælp programmet Community Driven Recovery and Development (CDRD), der bygger på et samarbejde med lokalsamfund om langsigtede udviklingsindsatser. CDRD programmet har et stærkt fokus på kapacitetsopbygning, der skal styrke lokal indflydelse og deltagelse i beslutningsprocesser.

Dolo Ado
Dolo Ado ligger i det sydlige Etiopien i Mandera-trekanten - en grænseregion, hvor Etiopien, Kenya, og det Sydlige Centrale Somalia mødes. Den langvarige og komplekse humanitære krise i denne region overskrider nationale grænser og gør befolkningerne her sårbare over for konsekvenser af klimaforandringer, og tilbagevendende tørke og oversvømmelser.

Området er traditionelt hjemsted for pastorale nomader, de traditionelle kvægavlere i regionen. Konsekvenser af naturkatastrofer, klankonflikter og spændinger mellem stater i regionen har imidlertid undermineret det traditionelle levebrød og efterladt befolkninger på tværs af disse grænser med manglende modstandskraft og i vidt omfang ude af stand til at klare sig på grund af udbredt fattigdom. Årtiers borgerkrig i Somalia har forværret følger af tilbagevendende tørke og ført til yderligere tilstrømning af somaliere til Etiopien, hvor mange har søgt tilflugt i flygtningelejre i Dolo Ado området.

Dansk Flygtningehjælp var involveret i de indledende forsyninger og første internationale reaktioner i regionen på den humanitære krise i kølvandet på tørke og hungersnød i 2011. Den massive tilstrømning af somaliere også til Dolo Ado-området i 2010-2011 førte til omfattende behov for nødhjælp og støtte til flygtninge såvel som til værtssamfund, hvor nye store flygtningebosættelser skød op på kort tid. I samarbejde med UNHCR uddelte Dansk Flygtningehjælp blandt andet nødhjælpspakker med presenninger, tæpper, køkkenredskaber, dunke, sæbe mm til de tusindvis af mennesker, der ankom til de nye bebyggelser, often uden andet end det tøj, de havde på.

For at imødekomme den akutte mangel på husly for flygtninge, stod Dansk Flygtningehjælp for midlertidigt genhusning i Buramino lejren, en af de fem lejre, der er opstået i Dolo Ado-området. Ud over at give husly til somaliske flygtninge tilbød Dansk Flygtningehjælp støtte til at udvikle nye indtægtsmuligheder og såkaldte projekter, der kunne give nødlidende en midlertidig indtægt i forbindselse med forskellige mindre beskæftigelsesprojekter. Et eksempel på bestræbelserne på at afbøde potentielle spændinger og forbedre relationer mellem flygtninge og værtsbefolkning er såkaldte Quick Impact Projects (QIP) udviklet på grundlag af lokale høringer og i tråd med lokale traditioner og kultur.

For at lette presset på arbejet omkring registrering af de mange nye flygtninge, byggede Dansk Flygtningehjælp et modtagecenter efter anmodning fra UNHCR. Modtagecentret består af 40 midlertidige strukturer og kan huse op til 80 familier ad gangen i løbet af flygtninge-registreringsprocessen.

Filtu
Filtu ligger også i det sydøstlige Etiopien i den somaliske region, ikke langt fra Dolo Ado, og lider i øjeblikket af akut vandmangel. På anmodning af den lokale regering og vandsanitet- og hygiejne koordineringsklynge (WASH), er Dansk Flygtningehjælp, med støtte fra OCHA, engageret i at sørge for at det skrøbelige samfund i Filtu har en tilstrækkelig forsyning af transportabelt rent drikkevand. De aktiviteter som i øjeblikket finder sted, omfatter rehabilitering af boringer og vand birkas (som via kondens høster vand i tørre klimaer), samt uddannelse programmer for at sikre bæredygtigheden af drikkevandsprojektet.

Gambella
Gambella ligger i det vestlige Etiopien på grænsen til Sydsudan. Det er et isoleret og stort set overset område af Etiopien med begrænset infrastruktur og få ressourcer til rådighed. Situationen i denne del af Etiopien gør det vanskeligt for befolkningen her at håndtere presset fra den seneste tilstrømning af sydsudanesere. Etniske spændinger og uroligheder i omstridte områder i Sydsudan er årsagen til denne humanitære krise, der har udviklet sig og ført til at tusinder af civile har krydset grænsen til Etiopien. I Gambella lever mange lokalsamfund i forvejen på et eksistensminumum. Presset fra de mange sudanesiske asylansøgere gør det yderligere vanskeligt for lokalbefolkningen at opfylde deres egne behov. Situationen i Gambella har vist sig at kræve fortsat bistand og nødhjælp til både fordrevne sydsudanesere og etiopiske værtssamfund. Nødhjælp i Gambella inkluderer forsyning af rent vand, støtte til at bygge latriner, og grundlæggende hygiejneundervisning. Dansk Flygtningehjælp har desuden distribueret nødhjælpspakker og vandrensnings-sæt i området.