DIASPORA PROGRAM

 
 

Introduktion af Diasporaprogrammet

Dansk Flygtningehjælps Diasporaprogram har til formål at styrke den somaliske og afghanske diasporas rolle som udviklingsaktører. Diasporaprogrammet er støttet af Danida og bygger videre på pilot projektet ”Diaspora Puljen”. Diasporaprogrammet sigter på at støtte diasporainitiativer, som bidrager effektivt til nødhjælp, genopbygning og udvikling i deres tidligere hjemlande. Samtidig fokuserer programmet på at opbygge evidensbaseret viden om den komparative værdi af diasporasamfund som udviklingsagenter.

For mere information om programmet, se vores engelske hjemmeside