Vores internationale arbejde

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største internationale humanitære organisation, og vi arbejder for at sikre et værdigt liv for flygtninge og fordrevne i 40 lande.

Vi uddeler nødhjælp til flygtninge og fordrevne, fjerner miner og ueksploderet ammunition, genopbygger skoler, klinikker, vandforsyning og veje samt støtter uddannelse og aktiviteter, så flygtninge kan forsørge sig selv.

Indsatsen er koncentreret om hjælp til flygtninge så tæt på deres hjemland som muligt, og det internationale arbejde er vores største indsatsområde.

Det gør vi:

Familiar17 Custom

 

 

AKUT NØDHJÆLP

Vi uddeler vand, mad, hygiejnesæt, babyudstyr, tøj, tæpper, køkkengrej m.m. Vores internationale nødhjælpsarbejde er certificeret af Humanitarian Accountability Partnership (HAP) for den høje kvalitet og gennemsigtighed.

 

Person193 Custom

 

 

HUSLY

Vi etablerer og driver flygtningelejre, finder egnede værtsfamilier og genopbygger ødelagte boligområder.

 

 Liquid15 Custom

 

 

VAND OG SANITET

Vi uddeler rent vand, sørger for permanent vandforsyning og latriner og underviser i god hygiejne.

 

 Armor Custom

 

 

 

BESKYTTELSE

Vi rydder miner, arbejder med konfliktløsning, dokumentation og juridisk bistand og sikrer hjælp til særligt sårbare mennesker på flugt.

 

Kids1 Custom

 

 

BØRNELIV

Vi driver ’børnevenlige steder’, genopbygger skoler og faciliterer traumebehandling og hjælp til undervisning.

 

 Coins24 Custom

 

INDKOMSTSKABENDE AKTIVITETER

Ved hjælp af undervisning og støtte til iværksætteri hjælper vi flygtninge  og fordrevne med at skabe sig et livsgrundlag.