Projekt 500

Familie- og ægtefælleforsørgede træder ind i arbejdsstyrken.

Beskrivelse af projektet

Projekt 500 er en opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats for familie- og ægtefælleforsørgede. Projektet finder de mest effektive metoder til at opnå kontakt til målgruppen og skal motivere og inspirere til deltagelse i en beskæftigelsesrettet indsats.

Indsatsen

Integrationsnet har i projektet bidraget med planlægning og koordinering af indsatserne i kommunerne, metodeudvikling og erfaringsopsamling.

Derudover har Integrationsnet udført en stor del af indsatsen for projektdeltagerne, der har bestået af:

 • Opsøgende arbejde
 • Motivations- og vejledningssamtaler
 • Holdtilbud i form af CV og jobsøgningsworkshops samt virksomhedsbesøg
 • Virksomhedskonsulent indsats
 • Gennemgående støtte, sparring og opfølgning på deltagerforløb

Resultater

Succeskriterier: 300 projektdeltagere og ved afslutning 200 deltagere i arbejdsstyrken, dvs.:

 • Ordinær ansættelse eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder medhjælpende ægtefælle og personer ansat i fleksjob.
 • Er påbegyndt uddannelse på ordinære vilkår.
 • Er blevet aktivt jobsøgende.

Opnåede resultater: 274 deltagere er afsluttet. 97 (35 %) er afsluttet til job, 54 (20%) har påbegyndt uddannelse på ordinære vilkår. 47 (17%) er afsluttet som jobsøgende.

76 (28%) er afsluttet af andre årsager.

Tid

1. januar 2014 - 31. marts 2017.

Samarbejdspartnere og finansering

Projektet er finansieret af SIRI og gennemføres i samarbejde med Cabi og LG Insight samt følgende kommuner: Aarhus (formel projektejer), Hjørring, Holstebro, Frederiksberg, Rødovre og Lyngby.

Download materiale

Du kan downloade materiale fra projektet her:

Fakta Ark

Cases fra Projekt 500

Inspiration til kontakt

Fem typologier

Kaffemøde

Tricks til opsøgende arbejde 

Kontakt

 • Else-Marie Ringgaard
 • 28 11 96 69
 • emr@drc.dk
kontakt person