Ku soo dhawada

”Frivillige”, waa muwadiniin deniish ah, oo caawiyo qaxootiga iyo soo galootiga. ”frivillige” macnaheedu

waxaa weye, qof xoogiisa dadka ku kaalmeeyo, bilaash. Marka qofka ”firvillige” ah lacag laguma siiyo

dadaalkooda.

”Friviilig” waxay kaa caawin karan

1- xiriir bulsho iyo saaxiib sidi aad ku heli laheyd

2- tababar luqada dheenishka iyo sidi aad ooga shaqeyn laheyd casharka iskoolka

3- doondooniis waxbarashada iyo shaqo

4- akhrinta waraaqaha iyo talo nolol maalmeedka

5- in ay ka qaybqaataan xafladaha bulshada

Ka dibna waxaad dabcan usheegan dadka “frivillig” , waxaad u baahan tahay, si ey isku dayaan in ay ku

caawiyaan.

Waxaad ka heli kartaa kooxda ugu dhow “ee iskaa wax u qabso” halkan:

Frivillignet sidoo kale waxay leeyahay latalaliyoyaal, oo bixiyo talooyin lacag la’aan ah, oo si qarsoodi ah.

Waxey kaloo caawiyaan qaxoontiga iyo soo galootiga, xaaladahooda Denmark, iyo sidi aad u fahmi laheyd

wasarada warqadaha ey kuu soo diraan, iyo go´aanada masuuliyiinta dawlada.

Waxaad ka heli kartaa kooxda ugu dhow “ee iskaa wax u qabso” halkan: