Bliv mentor

Du skal som mentor fungere som konstruktiv sparringspartner og øse af dine egne erfaringer, viden og stille dit netværk til rådighed for mentee.
Opgaven er fleksibel – og tilrettelægges efter begge parters behov.

Vi tilstræber, at du kan koncentrere dig om din mentee, derfor er der ikke krav om møder og andre forpligtelser i forbindelse med mentorskabet. Når først makkerskabet er etableret, styrer du og mentee resten. Du skal kontakte os, hvis der opstår ændringer i din status som frivillig eller udfordringer i din relation til mentee

Om dig

  • Har afsluttet en uddannelse eller er tæt på
  • Er erhvervsaktiv
  • Har et bredt fagligt og socialt netværk
  • Synes at integration går begge veje
  • Har lyst til at indgå i en personlig relation

Forventninger til dig

  • Du mødes med mentee ca. hver 14. dag, afpasset i forhold til din og mentees dagligdag.
  • Du giver makkerskabet et halvt år, herefter står det dig frit for om du vil fortsætte eller stoppe.
  • Hvis mentees gerne vil have, at du møder familien, skal du sige ja til én gang.
  • Det er dig, der har ansvar for, at der altid er lavet en ny aftale om hvornår I skal mødes næste gang.

Om tilmelding

Når du har meldt dig til, modtager du en bekræftelse på e-mail. Derefter inviterer den lokale mentorordning dig snarest til et interview, hvor du får mere af vide om hvordan ordningen fungerer lokalt.

Alle der arbejder frivilligt i Dansk Flygtningehjælp skal underskrive en aftale om frivilligt arbejde og give os lov til at indhente børneattest fra politiet. Det vil kontaktpersonen i MentorNet hjælpe dig med, inden du starter mentorskabet.

Når du tilmelder dig som mentor, giver du Dansk Flygtningehjælp tilladelse til at indsamle den data, som du oplyser i formularen. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger og dine rettigheder i vores privatlivspolitik.