lokalsamfundet bygger bro

Vi skaber bedre integration, når vi samarbejder med kommuner og andre relevante lokale aktører. Det er ikke ny viden, men efter et tre-årigt projekt i partnerskab med Røde Kors har vi det nu sort på hvidt sammen med en lang række konkrete anbefalinger til det gode samarbejde.

I projektet ´Lokalsamfundet bygger bro´ har Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors sammen udviklet og styrket det strategiske samarbejde mellem kommune og civilsamfund om den gode modtagelse af flygtninge i fem kommuner. Konklusionen er ikke overraskende, at det bedste resultat for både flygtninge, kommuner og os som frivillige sker, når vi samarbejder på tværs. 

Målet har ikke været at finde de vise sten, for de findes allerede i de mange gode initiativer, som findes rundt om i landet. Det handler om at afprøve og udbrede de gode erfaringer de steder, hvor det er relevant, og hvor vi som frivillige kan skabe et endnu bedre samarbejde med andre aktører lokalt

Find alle anbefalingerne i Metodekataloget

Helt afgørende for det gode samarbejde mellem os som frivillige og kommunen er, at der er tale om et ligebyrdigt samarbejde. Det er vigtigt at møde hinanden med respekt og troen på hinandens gode intentioner. Der er i mange tilfælde en række myter og fordomme hos både os og kommunale aktører om den anden part. De forsvinder ofte, når vi får kendskab til hinandens bevæggrunde og vilkår. Du finder alle anbefalingerne i Model- og metodekataloget.

Download Metodekatalog

Projektbeskrivelse

Vi ved at en god modtagelse af nyankomne flygtninge i kommunerne øger mulighederne for en vellykket integrationsproces. Det formelle integrationsprogram imødekommer en stor del af de nyankomnes behov, men der er stor forskel på kommunal praksis og store variationer mellem målgrupperne og deres behov.

Derfor ønsker mange kommuner at supplere den kommunale indsats med de uformelle tilbud fra civilsamfundet til de nyankomne flygtning. Det kan dog være en udfordring for kommunerne at inddrage civilsamfundet som en aktiv og strategisk partner i de lokale integrationsindsatser.

Målsætning

  • Dokumentere hvilken effekt et aktivt og strategisk samarbejde mellem civilsamfund og kommune har for nyankomne flygtninges integration.
  • Udvikle metode og modeller til at etablere og sikre et strategisk samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

Ved projektetperiodens udløb vil der være udarbejdet konkrete anbefalinger i et metode- og modelkatalog, som kan være til inspiration for andre komuner og danne grundlag for at etablere og forbedre et aktivt strategisk samarbejde mellem kommune og civilsamfund for at skabe en bedre modtagelse af nyankomne flygtninge.

Projektperiode: 2014 - februar 2017

Deltagere

Projektansvarlige
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Røde Kors

Kommuner
Rudersdal Kommune
Lejre Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Aalborg Kommune
Kolding Kommune

Kontaktperson

Udviklingschef Jacob Midtgaard