Leg og læring

Leg og læring hjælper flygtningebørn i gang i Danmark
 
 

Flygtningebørn der kommer til Danmark, er i en særlig sårbar og udsat position. Det er ofte længe siden, at de har haft et almindeligt børneliv med skolegang, fritidsaktiviteter og tid til leg. Derfor har Egmont Fonden og Dansk Flygtningehjælp indgået et partnerskab om projekt Leg og Læring i modtagelsen af nye flygtningebørn.

Projektet vil over de næste tre år tilbyde nyankomne flygtningebørn trygge rammer, hvor de kan tilegne sig nye kulturelle koder, et nyt sprog og kan blive klædt på til at indgå i det danske samfund på lige fod med andre børn. Der vil blive etableret Leg- og læringsklubber i ti kommuner landet over. Frivillige vil blive uddannet til at interagere med børnene og deres forældre, og der vil være tid og overskud til leg og læring.

På den måde vil børnene opleve en ny indgang til deres nye lokalsamfund i Danmark. De vil blive introduceret til foreningslivet, møde danske børn og voksne, og deres forældre vil få mulighed for at engagere sig i deres børns hverdag på en ny måde. I sommerperioden vil Leg- og læringsklubberne lave udflugter og aktiviteter, der sikrer, at man ikke taber værdigfuld læring på gulvet i en lang sommerferie.

”Med Leg og Læring har Dansk Flygtningehjælp mulighed for at støtte flygtningebørns inklusion i sociale fællesskaber i Danmark. Gennem aktivitetsformer, der afspejler det børnene møder i skole, klub og fritidstilbud bliver de rustet til at indgå aktivt i nye fællesskaber på lige fod med andre børn. Det bidrager til, at børnene og deres familier hurtigere bliver en del af det nye lokalsamfund og ser positive muligheder for fremtiden” 

 - Lone Tinor-Centi
Chef for Frivilligafdelingen
i Dansk Flygtningehjælp.

 

Projektet støttes af Egmont Fonden. Fonden støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Læs mere på http://www.egmontfonden.dk/.

Flygtningebørn er en meget udsat målgruppe, som har brug for læringsstøtte både i og uden for skolen. Derfor er det meget positivt, at Dansk Flygtningehjælp med indsatsen leverer et solidt og skalerbart bud på, hvordan kommuner og civilsamfund kan samarbejde om læringsunderstøttende aktiviteter og integration i lokalsamfundet for denne målgruppe. Yderligere er det positivt, at initiativet inddrager forældrene i løsningen og kan bidrage til at styrke deres forældrekompetencer.

 - Henriette Christiansen
Direktør for Egmont Fondens
Støtte og bevillingsadministration

Udvikling af metoder

Projektet udvikles sammen med Dansk Flygtningehjælps videnscenter, Center for Udsatte Flygtninge, og de involverede kommuner. Der vil løbende blive udviklet metoder i Leg- og læringsklubberne, som kan bruges andre steder i indsatser for nyankomne flygtningebørn.

 

Kontakt

For generel information om projektet kontakt projektkoordinator Helle Hørup på helle.hoerup@drc.dk eller 26 11 80 99.

For Leg- og læringsklubben i Odense, Klub Aktiv Læring, kontakt frivillig Julie Elisabeth Hartung på julieelisabeth.hartung@gmail.com eller 22 27 21 92.