Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger (KEM)

Lokale etniske minoritetsforeninger rummer stort potentiale for at hjælpe kommuner med en mere vellykket integrationsindsats.

Indhold

Målet med KEM er at styrke etniske minoritetsforeninger i 5 udvalgte kommuner i Danmark. Følgende kommuner deltager: Høje Taastrup, Kolding, Greve, Hillerød og Horsens.

Ønsket er, at kommunerne fremadrettet får et bedre indblik og yderligere kendskab til de ressourcer som de etniske minoritetsforeninger indeholder. Dette fremmer et ligevægtigt samarbejde mellem parterne.

Over en 3-årig periode etablerer projektet:

  • et samarbejde med 5 kommuner om at styrke den enkelte kommunes dialog og samarbejde med etniske minoritetsforeninger
  • styrke de etniske minoritetsforeningers organisation og kapacitet i forhold til deres identitet og retning
  • styrke foreningernes i at udarbejde vision, strategi, handlingsplan fundraisingsplan mv.

Projektet er en del af strategi – Civilsamfund bygger bro, som er iværksat af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og har til sinde at skabe en bedre integration igennem frivillighed.

Download Projektbeskrivelse.

Projektperiode: 2014 - februar 2017

Deltagere

Høje Taastrup Kommune

Kolding Kommune

Greve Kommune

Hillerød Kommune

Horsens Kommune

Kontaktperson

Udviklingschef Jacob Midtgaard