Adresser og åbningstider

OBS: For at reducere smitterisiko af Corona, holder Frivilligrådgivningerne midlertidigt lukket.


Flygtninge med akutte hastesager eller sager med frister, der skal overholdes,
 kan kontakte rådgivningerne telefonisk på alle hverdage  mellem kl. 9 og 15.

-------------------------------------------------

Vigtigt inden du kontakter os

 

Frivilligrådgivning er et frivilligt baseret tilbud – de frivillige rådgivere er ikke advokater eller professionelle fageksperter.


Det er vigtigt at komme i god tid inden rådgivningen åbner, hvis man vil øge sin chance for at komme til samme dag (vi kan desværre ikke garantere, at vi når at tale med alle, der møder op).


Man kan ringe eller sende en mail til en af Frivilligrådgivningerne, hvis man har et spørgsmål af generel karakter – eller hvis man vil være sikker på, at vi er de rette til at hjælpe, inden man afsætter tid at til at møde personligt op.

Find os / find us

 

AALBORG

Sprogcenter Aalborg (ved Studiecentret på 1. sal)

Strandvejen 35B, 9000 Aalborg

 +45 28 90 15 03 / raadgivning.aalborg@drc.ngo

Åben tirsdag kl. 17.30 - 19.30

 

HOLSTEBRO

Kulturhuset

Nygade 22, 7500 Holstebro

+45 28 90 15 03 /  

Åben tirsdag i lige uger kl. 16-18

 

KØBENHAVN

Frivillighuset

Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K.

+45 35 36 74 17 / raadgivningkbh@drc.ngo

Onsdag kl. 17-20 og torsdag kl. 13-16

OBS: Lukket i uge 7

 

NÆSTVED

Lærdansk

Kasernevej 20, 4700 Næstved

Åben mandag i ulige uger kl. 16-18

 

ODENSE

Lærdansk

Enggade 15, 4. sal, 5000 Odense

+45 28 90 15 03 / raadgivning.odense@drc.ngo

Åben tirsdag kl. 17-19 

 

RINGSTED

Lærdansk Ringsted

Nørregade 13-19, 1.sal, 4100 Ringsted

+45 28 91 71 08 / raadgivning.ringsted@drc.ngo

Åben onsdag i ulige uger kl. 17-19

 

ÅRHUS

Integrationsnet

Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N

+45 26 79 03 55 / raadgivning.aarhus@drc.ngo

Åben mandag kl. 17-19

 

 

Send ikke personfølsomme oplysninger via e--mail // Do not send sensitive information in e-mail

OBS: Du er velkommen til at stille generelle spørgsmål til Frivilligrådgivningerne på e-mail. Men vi kan desværre ikke modtage krypteret information eller "sikker mail". Derfor beder vi om, at du IKKE sender dokumenter eller oplysninger til os, der indeholder følsomme personoplysninger. Fremsendte dokumenter bliver ikke læst og slettes med det samme. Hvis du ønsker vores hjælp til at se på dine sagsakter eller andre dokumenter, er du meget velkommen til at besøge os og medbringe alle dine papirer.

ATTENTION: You are welcome to ask general questions by email to the Volunteer Counseling Services. Unfortunately, we cannot receive encrypted information or 'secure email'. Therefore, we kindly ask you NOT to send us documents which contain sensitive personal information. Submitted documents will not be read and will be deleted. If you would like us to assist you in looking at your case or documents, you are most welcome to visit us bringing all the relevant papers.