Adresser og åbningstider

Vigtigt inden du kontaker os:

  • Frivilligrådgivning er et frivilligt baseret tilbud – de frivillige rådgivere er ikke advokater eller professionelle fageksperter.
  • Det er vigtigt at komme i god tid inden rådgivningen åbner, hvis man vil øge sin chance for at komme til samme dag (vi kan desværre ikke garantere, at vi når at tale med alle, der møder op).
  • Man kan ringe eller sende en mail til en af Frivilligrådgivningerne, hvis man har et spørgsmål af generel karakter – eller hvis man vil være sikker på, at vi er de rette til at hjælpe, inden man afsætter tid at til at møde personligt op.

Find os / find us

KØBENHAVN

Frivillighuset
Nørre Voldgade 82, 2. sal
1358 København K.

+45 35 36 74 17
raadgivningkbh@drc.ngo

Onsdag kl. 17–20
Torsdag kl. 13–16

OBS: Lukket i uge 42
 

RINGSTED

Lærdansk Ringsted
Nørregade 13-19, 1.sal
4100 Ringsted

+45 28 91 71 08
raadgivning.ringsted@drc.ngo

Åben onsdag i ulige uger kl. 17–19

NÆSTVED

Lærdansk
Kasernevej 20
4700 Næstved

Åben mandag i ulige uger kl. 16–18

ODENSE

Lærdansk
Enggade 15, 4. sal
5000 Odense

+45 28 90 15 03
raadgivning.odense@drc.ngo

Åben tirsdag kl. 17–19 

OBS: Lukket i uge 42


 

ÅRHUS
Integrationsnet
Olof Palmes Alle 35
8200 Aarhus N

+45 26 79 03 55
raadgivning.aarhus@drc.ngo

Åben mandag kl. 17–19 

OBS: Lukket i uge 42


AALBORG

Sprogcenter Aalborg
(ved Studiecentret på 1. sal)
Strandvejen 35B
9000 Aalborg

+45 28 90 15 03
raadgivning.aalborg@drc.ngo

Åben tirsdag kl. 17.30 - 19.30

 

HOLSTEBRO

Kulturhuset
Nygade 22
7500 Holstebro

+45 28 90 15 03

Åben tirsdag i lige ugcer kl. 16–18


 

Send ikke personfølsomme oplysninger via e--mail // Do not send sensitive information in e-mail

OBS: Du er velkommen til at stille generelle spørgsmål til Frivilligrådgivningerne på e-mail. Men vi kan desværre ikke modtage krypteret information eller "sikker mail". Derfor beder vi om, at du IKKE sender dokumenter eller oplysninger til os, der indeholder følsomme personoplysninger. Fremsendte dokumenter bliver ikke læst og slettes med det samme. Hvis du ønsker vores hjælp til at se på dine sagsakter eller andre dokumenter, er du meget velkommen til at besøge os og medbringe alle dine papirer.

ATTENTION: You are welcome to ask general questions by email to the Volunteer Counseling Services. Unfortunately, we cannot receive encrypted information or 'secure email'. Therefore, we kindly ask you NOT to send us documents which contain sensitive personal information. Submitted documents will not be read and will be deleted. If you would like us to assist you in looking at your case or documents, you are most welcome to visit us bringing all the relevant papers.