Frivilligrådgivningen

I Frivilligrådgivningen kan flygtninge, indvandrere og deres familier få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet udlændingeloven, integrationsloven, sociale regler og psykosociale forhold. Vi vejleder eksempelvis om familiesammenføring, permanent ophold og indfødsret. Vi kan også hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og vejlede om klagemuligheder. 

Flygtninge, indvandrere og deres familier kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. 

Vi rådgiver IKKE om asyl, her skal du i stedet kontakte Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning. Vi har heller ikke mulighed for at formidle boliger eller føre en retssag.

De frivillige rådgivere i Frivilligrådgivningen er jurister, socialrådgivere og andre fagpersoner med relevant uddannelse og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder alle sammen råd og vejledning på frivillig basis. 


Adresser og åbningstider / Adresses and opening hours

Behov for en tolk?

Vær opmærksom på, at Frivilligrådgivningerne normalt ikke kan stille en tolk til rådighed. 

Nogle af rådgivningerne har dog frivillige tolke eller rådgivere, der taler f.eks. arabisk, farsi eller tigrinya. Du er velkommen til at kontakte den nærmeste rådgivning, inden du tager derhen, og spørge, om de har en frivillig tolk eller rådgiver, der taler dit sprog. 

Hvis ikke, skal du selv medbringe en person over 18 år, du har tillid til, som kan tolke for dig. 

Vil du være med som frivillig?

For at blive rådgiver skal du have en god faglighed (som fx jurist, socialrådgiver eller psykolog), og det er en fordel, hvis du har en vis personlig ballast og livserfaring. Er du studerende, skal du som minimum være i gang med overbygningen af dit studie og have relevant erhvervs- eller rådgivningserfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder alle samme råd og vejledning på frivillig basis.

Læs mere om at blive frivillig rådgiver her.