Fritidspuljen

Fritidspuljen giver flygtningebørn mulighed for at deltage aktivt i det danske fritids- og foreningsliv

Fritidspuljen giver flygtningebørn mulighed for en aktiv fritid i det danske foreningsliv. Der gives økonomisk støtte med op til 1.000 kr. årligt til ét foreningskontingent. Projektets formål er at sikre flygtningebørn samme mulighed for deltagelse i forenings- og fritidslivet som andre børn i Danmark, herunder at skabe øget trivsel og livskvalitet for landets flygtningebørn og deres familier. Målet er på langt sigt at styrke flygtningebørnenes integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.

Projektets målgruppe er flygtningebørn under 18 år fra familier på integrationsydelse, samt uledsagede flygtningebørn.

Fritidspuljen giver flygtningebørn mulighed for at blive en aktiv del af lokale fællesskaber i foreningslivet gennem økonomiske kontingentstøtte. Samtidig står Dansk Flygtningehjælp for et bredt strategisk samarbejde på fritidsområdet med relevante aktører i kommuner, organisationer og foreninger. Den direkte kontingentstøtte giver adgang til en organiseret aktiv fritid, og det strategiske samarbejde muliggør en helhedsorienteret integration af nogle af landets mest udsatte børn. Gennem projektet afprøver Dansk Flygtningehjælp metoder og løsninger, der giver bedre rammer for flygtningebørns deltagelse og fastholdelse i lokale fritidsaktiviteter, og forældredeltagelse er her et gennemgående tema. Sammen med udvalgte organisationer på fritidsområdet (herunder DGI, Red Barnet og Broen Danmark) arbejder Dansk Flygtningehjælp samtidig på at udbrede fritidspas i flere af landets kommuner, så indsatserne forankres lokalt.

Læs mere og ansøg på Fritidspuljens hjemmeside.

Baggrund

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Som følge af en række økonomiske stramninger på flygtningeområdet tog Dagbladet Politiken og Dansk Flygtningehjælp i efteråret 2015 derfor initiativ til indsamlingen ”Uden Fritid, Ingen Fremtid”. Sammen med en større donation fra Oak Foundation Denmark gik midlerne til etablering af Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter. Målet er at styrke flygtningebørnenes livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.

Kontakt

Fritidspuljen

+45 26 11 06 22

fritidspuljen@drc.ngo