Fritidspuljen

Fritidspuljen giver flygtningebørn mulighed for at deltage aktivt i det danske fritids- og foreningsliv

Fritidspuljen giver flygtningebørn mulighed for en aktiv fritid i det danske foreningsliv. Der gives økonomisk støtte med op til 1.000 kr. årligt til ét foreningskontingent. Fritidspuljen er for:

  • Flygtningebørn under 18 år fra familier på integrationsydelse

  • Uledsagede flygtningebørn

Læs mere og ansøg på Fritidspuljens hjemmeside.

Baggrund

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Som følge af en række økonomiske stramninger på flygtningeområdet tog Dagbladet Politiken og Dansk Flygtningehjælp i efteråret 2015 derfor initiativ til indsamlingen ”Uden Fritid, Ingen Fremtid”. Sammen med en større donation fra Oak Foundation Denmark gik midlerne til etablering af Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter. Målet er at styrke flygtningebørnenes livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.

Med støtte fra Ole Kirk's Fond har Fritidspuljen samtidig afholdt netværksmøder i en lang række kommuner på tværs af landet for kommunale medarbejdere, frivillige og foreninger.

Fritidspuljen yder i 2018 økonomisk støtte til foreningskontingenter for flygtningebørn under 18 år. Dette er muliggjort med en ny donation fra Ole Kirk’s Fond samt støtte fra Østifterne, andre fonde, virksomheder og privatpersoner. Donationen fra Ole Kirk’s Fond betyder også, at Dansk Flygtningehjælp i 2018 fortsætter arbejdet i landets kommuner med kapacitetsudvikling og netværksdannelse på integrations- og fritidsområdet.

Kontakt

Fritidspuljen

+45 26 11 06 22

fritidspuljen@drc.dk