DRC Bisidderkorps

En frivillig bisidder tager med til samtaler hos myndigheder, hvor bisidderen fungerer som et ekstra par øjne og ører i en situation, hvor der kan være mange detaljer at holde styr på. Under mødet er det bisidderens opgave at hjælpe dig med at få overblik over din sag og støtter dig til at få en god dialog om sagen.

Har du brug for en bisidder? Klik her!

Du kan få en bisidder med i sager om:

  • Inddragelse af opholdstilladelse
  • Sager hos kommunen

Som udgangspunkt mødes du med bisidderen tre gange:

Til en forberedende samtale
Her fortæller du bisidderen om sagen. Det er en god idé, at du medbringer alle relevante papirer til mødet. Hvis du ønsker det, kan bisidderen også hjælpe dig med at søge om aktindsigt. Sammen kan I desuden lave en liste over de spørgsmål, som du gerne vil have svar på ved samtalen hos myndighederne.

Til mødet med myndighederne
Næste gang du og bisidderen mødes er ved selve samtalen hos myndighederne. Her vil bisidderen primært holde sig i baggrunden, men vil stille uddybende spørgsmål, hvis der er noget, I er i tvivl om eller ikke har fået svar på. Umiddelbart efter samtalen sætter du og bisidderen jer sammen og taler om, hvad der blev sagt under samtalen.

Til en evaluerende samtale
Når der er kommet en afgørelse i din sag, mødes du igen med bisidderen og snakker om, hvad afgørelsen betyder for dig. I nogle tilfælde vil der være mulighed for at klage over afgørelsen, og i så fald hjælper bisidderen også med det.

Har du spørgsmål? Kontakt bisidder@drc.ngo.