Vi styrker flygtninges fremtid

Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder. Vi ønsker et værdigt liv for alle på flugt. 

Siden 1999 har vi mobiliseret og støttet mødet mellem frivillige og flygtninge i Danmark. I dag er vi over 8.000 frivillige, der mødes med flere end 30.000 flygtninge. Det frivillige møde er med til at give flygtninge en god start i lokalsamfundet og styrker deres muligheder for at starte forfra og stå på egne ben. Det vækker tillid og tryghed, skaber overskud og styrker fremtidstroen hos flygtninge.

De frivillige aktiviteter bygger på værdier og principper om et ligeværdigt møde, inddragelse, hjælp-til-selvhjælp og 20 års praktisk erfaring med flygtninges behov, og hvad der virker. Det er tilbud til flygtninge, som gør gavn.

Vi udvikler også nye aktiviteter i det frivillige netværk, og sammen med andre organisationer, kommuner og fonde, driver vi projekter, som afdækker viden og skaber nye løsninger.