Vision og værdier

VORES VISION
Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder. Vi ønsker et værdigt liv for alle på flugt. Det betyder, at vi i Frivilligafdelingen arbejder for at flygtninge og etniske minoriteter får hjælp til at stå på egne ben og integrere sig i det danske samfund: i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i demokratiets institutioner, i foreningslivet og i sociale netværk. Vi mener, at den frivillige indsats er et afgørende element, for at det lykkes. 

DE TI PRINCIPPER FOR FRIVILLIGT ARBEJDE
Flygtninge er en særligt sårbar målgruppe, og derfor bør den frivillige indsats være guidet af nogle overliggende retningslinjer og en vis kontinuitet.

I forlængelse af Dansk Flygtningehjælps værdikompas har vi opsat retningslinjer, som den frivillige indsats i organisationen skal følge. Formålet med retningslinjerne er at hjælpe frivillige til at skabe en ligeværdig relation med flygtninge og indvandrere, og at sikre at det frivillige arbejde er funderet på uafhængighed, demokrati og professionel forsvarlighed.

  1. At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation
  2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser
  3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på
  4. At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger
  5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt
  6. At undgå økonomiske mellemværender med brugere
  7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til fagprofessionel rådgivning
  8. At kontakte Dansk Flygtningehjælps frivilligkonsulent i regionen, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere eller internt blandt de frivillige
  9. At udtalelser til pressen begrænser sig til det frivillige arbejde, som man står for, og omhandler ikke Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde
  10. At arbejdet overholder landets love og regler