Partnerskab

Et fleksibelt samarbejde

Vi samarbejder med kommuner for at styrke den frivillige indsats for flygtninge, så indsatsen er bæredygtig og guidet af flygtninges behov.

I et samarbejde tilbyder vi:

Administration og sikkerhed

Vi varetager al det praktiske og organisatoriske, så frivillige og flygtninge kan møde hinanden i trygge rammer.  

 • Børneattest fra alle frivillige
 • Frivillige er dækket af bl. a. arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring
 • Etiske retningslinjer for den frivillige indsats.

Lokal konsulentstøtte

Vi følger frivillige aktiviteter tæt og træder til når der er brug for inspiration, støtte og vejledning. Vi hjælper frivillige med alt fra specifikke flygtningefaglige problemstillinger til udvikling af frivilliggruppers kapacitets og aktiviteter.

 • Faglig sparring, råd og vejledning til frivillige
 • Opfølgning og supervision af indsatsen
 • Støtte til lokalt samarbejde med andre aktører.

Viden og netværk

Vi klæder frivillige grundigt på med flygtningefaglig indsigt og erfaring fra Dansk Flygtningehjælp. Det giver frivillige et bedre udgangspunkt i mødet med flygtninge og skaber mere kvalitet i indsatsen.

 • Flygtningefaglige kurser
 • Lokale ryk-ud-kurser
 • Regionale temamøder
 • Inspiration og viden i medlemsmagasin og nyhedsbreve.

Behovsorienteret opgaveløsning

Vi skaber overblik, struktur og retning i den frivillige indsats, og i dialog med kommunen målretter og justerer vi indsatsen efter flygtninges behov.

 • Fleksibel partnerskabsaftale om indsats og aktiviteter
 • Dialog og møder efter aftale
 • Afrapportering af indsats (kvantitativ + narrativ)
 • Mulighed for at inddrage medarbejder fra Frivilligafdelingen som faglig partner ved fx borgermøder.