Om os

Hvad vi gør

Frivilligafdelingen mobiliserer frivillige i hele landet og skaber relationer mellem frivillige og flygtninge. Det frivillige møde vækker tillid, skaber overskud og styrker fremtidstroen hos flygtninge, og det vil vi gerne se mere af!

Vi støtter frivillige og frivilliggrupper med viden, råd og vejledning for at skabe de bedste forudsætninger for mødet mellem frivillige og flygtninge. Vi støtter både indenfor det flygtningefaglige og det frivilligefaglige.

Sammen med frivillige udvikler vi nye aktiviteter og tilbud, som tager afsæt i flygtninges konkrete behov og muligheder. Og så udbreder vi dem i det frivillige netværk.

Vi driver projekter i samarbejde med andre organisationer, kommuner og fonde. Det giver ny viden og nye løsninger, som kan inspirere andre og styrke samarbejdet om integration i Danmark.

Et stærkt frivilligt netværk

Frivilligafdelingen er intet uden de tusindevis af frivillige, som har overskud og lyst til at møde og støtte flygtninge i deres lokalområde. Hver dag mødes frivillige med flygtninge på tomandshånd, sammen med deres familier, eller i en af frivilliggrupperne for at øve sproget over en kop kaffe, give en hånd med at forstå lektierne, eller tale om det, som man finder svært i Danmark.

Det er med til at:

  • styrke flygtninges viden om Danmark og det danske samfund
  • styrke flygtninges danske sprogfærdigheder
  • styrke flygtninges netværk og hindre social marginalisering
  • lette flygtninges kommunikation med myndigheder, institutioner og sundhedsvæsen
  • styrke flygtninges muligheder for at involvere sig i lokalsamfundet
  • styrke flygtninges forudsætninger og muligheder for at finde et arbejde.

En helt grundlæggende værdi i denne sammenhæng er den menneskelige anerkendelse, som ligger i det frivillige møde mellem flygtninge og frivillige. Dette møde, som finder sted uden autoriteter og dagsordener, skaber en grundlæggende tryghed og tillid hos flygtninge, som er med til at holde livsmodet oppe og bevare troen på fremtiden. 

Kvalitet i indsatsen

Frivillige er hovedsageligt organiseret i lokale foreninger og grupper, der har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Heri forpligter de sig til at arbejde efter vores vision og værdier, og til gengæld finder de viden, støtte og vejledning fra Frivilligafdelingens sekretariatet og regionale konsulenter.

Organiseringen betyder, at der er plads til at frivillige arbejder selvstændigt efter lokale metoder i grupperne, og at indsatsen bygger på en fælles retning og kvalitet i mødet mellem frivillig og flygtning.

Læs mere om dokumentation.

Partnerskab med kommuner

Frivilligafdelingen søger at styrke et bredt lokalt samarbejde for at skabe de bedste tilbud til flygtninge. Vi hjælper med at gøre indsatsen bæredygtig, og sikrer at arbejdet først og fremmest guides af flygtninges behov.

Et samarbejde med Frivilligafdelingen er fleksibelt og tilpasset de lokale omstændigheder og behov. Hos nogle kommuner sætter vi ind med enkelte og målrettede aktiviteter, som supplerer de eksisterende frivillige aktiviter i kommunen, mens vi hos andre kommuner er en dybt integreret partner, som står for store dele af den frivillige indsats for flygtninge.

Læs mere om partnerskab