Julehilsen 2018

Kære alle frivillige i Dansk Flygtningehjælp!

Julen står for døren – og samtidig et nyt år med de glæder og udfordringer det giver, når man som jer bruger mange timer på en frivillig indsats for flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund i jeres lokalområde. I bevæger jer sandt at sige på et turbulent område med mange dagsordener.

Vigtigt er det derfor at fremhæve, at I involverer jer for at flygtningene skal opleve et fællesskab, give dem et godt netværk og for at gøre en forskel og skabe relationer. Som frivillige får ikke løn. Ikke fordi I er værdiløse, men fordi I er uvurderlige. Derfor fortjener I en stor tak og al mulig støtte og opbakning til jeres indsats.

Der er sket meget siden 2015, hvor tusindvis af syriske flygtninge gik på motorvejen. I kommunerne og i den frivillige verden, skal vi vænne os til mere normale forhold, hvor der kun kommer ca. 1.000 nye flygtninge om året. Der hvor vi færdes, har vi har en fælles forpligtelse til at gøre opmærksom på, at de flygtninge og deres familier, der gik på motorvejen i 2015, stadig er her og har brug for bl.a. den støtte I kan give dem.

I ved mere end nogen, fordi I møder flygtningene hver dag, at de lever med midlertidighed i forhold til deres opholdsstatus, ekstremt lave ydelser og begrænset mulighed for familiesammenføring. Det er selv sagt en både urimelig og umenneskelig måde at behandle mennesker på. Vi er meget bevidste om, at det er en svær opgave for jer og vanskeligt at være vidne til, fordi der er tale om forhold, I ikke har indflydelse på. Den viden I har, kan i imidlertid bruges til at sætte fokus på de umenneskelige forhold.

Dansk Flygtningehjælp er i gang med at undersøge, hvordan frivillige oplever konsekvenserne af de mange lovændringer, der er gennemført på udlændingeområdet siden 2015 og har i den sammenhæng inviteret frivillige mentorer, netværksfamilier og hverdagsrådgivere til at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse om emnet.

Forventningen er, at undersøgelsen kan være med til at skabe opmærksomhed om de vilkår, flygtninge lever under i Danmark. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bidrager med oplevelser og erfaringer.  

Heldigvis er ikke alt ”op ad bakke”. Vi ser at flere og flere flygtninge selv involverer sig som frivillige. Når vi spørger flygtninge, hvad der motiverer dem til at hjælpe andre på frivillig basis, er svaret næsten altid ”Jeg vil gerne give den hjælp tilbage, jeg selv har fået”. I vores indsatser rundt om i verden og i Danmark oplever vi, at det har stor værdi for flygtninge at tage del i lokale fællesskaber og være med til at forbedre forholdene for andre flygtninge. I vores eget frivillignetværk ser vi rigtig gode eksempler på, at flygtninge involverer sig frivilligt, det spænder over alt fra bestyrelsesposter i frivilliggrupperne, cykelreparationer til tolkning og modersmålsundervisning.

Når man arbejder med flygtninge er det derfor lige så vigtigt at interessere sig for, hvad flygtninge kan og gerne vil bidrage med, som for deres behov. Jeg håber, at I fortsat vil være bevidst om det, når I møder flygtningene i jeres aktiviteter – det er en sikker måde at understøtte Dansk Flygtningehjælps vision om et værdigt liv for alle på flugt.

I og jeres familier ønskes en god jul og et godt nytår!

 

Hjertelige julehilsener

Lone Tinor-Centi