Tak for jeres indsats i 2016!

En julehilsen til alle frivillige i Dansk Flygtningehjælp
 
 

21.12.16

Kære frivillige i Dansk Flygtningehjælp

Nu hvor julen står for døren og et nyt år står på spring, vil jeg gerne takke hver og en af jer for det kæmpe store og meget vigtige frivillige engagement I har lagt i flygtningesagen i 2016. Det betyder meget for flygtninge, der kommer hertil, at de bliver mødt med hjælp og støtte.  

Fælles for langt de flygtninge, der skal starte en ny tilværelse op her er i Danmark, er at de skal have et normalt hverdagsliv til at fungere samtidig med at fremtidsplaner og –drømme skal udfolde sig et andet sted end i hjemlandet.

I er der til at give et støttende råd, en hjælp til hverdagens udfordringer og I er garant for den nødvendige stabilitet, som giver tryghed for flygtningene. I skal have tæt på 8.000 tusind tak, fordi I holder ved år ud og år ind.

Mange flygtninge har i år måtte indrette sig på en endnu strammere økonomi på integrationsydelse. Jeg er glad for, at mange af jer har været hurtige til at sætte ind med uddeling af blandt andet tøj, møbler, legetøj og fødevarer. Også Fritidspuljen har gjort en forskel i den situation. Flere end 2.000 børn og unge fra flygtningefamilier har i dag mulighed for at deltage ifritidsaktiviteter. Det er et vigtigt bidrag til integrationen.

I år har vi været udfordret af, at vores grundbevilling til driften af det landsdækkende frivillige integrationsarbejde ville udløbe 31. december, men gennem en god og stabil indsats fra alle jer frivillige og en lige så målrettet indsats fra jeres regionale konsulenter, lykkedes det at få videreført bevillingen frem til og med 2020. Det er dejligt, at der er blevet lagt mærke til jeres indsats som en bevillingsværdig indsats. Det giver tryghed, at kunne se ind i de næste 4 år, med en kendt grundbevilling og de mange gode aktiviteter, I hver eneste dag mødes med flygtningene omkring.

I de kommende år vil vi sætte fokus på indsatser, der kan bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet samt indsatser, der understøtter brugen af flygtninges egne ressourcer. Flygtninge der har været i Danmark gennem nogen tid kan med fordel involveres i modtagelse af nye flygtninge og flygtninge kan hjælpe som hverdagstolke i, jeres frivilliggruppe, når der ikke er et fælles sprog. Disse nye aktiviteter er kun lige blevet sat på tegnebrættet, så der går lidt tid før de ser dagens lys.

På trods af at flygtningetallet er faldende så vil der være nok at se til. Vi håber, at I vil fortsætte jeres flotte og uegennyttige indsats for de mange nye og gamle flygtninge, så skal vi omvendt love at gøre vores til at skabe så gode rammer som muligt for jer, så det fortsat er sjovt og meningsfuldt at være frivillig i Dansk Flygtningehjælp!

 

Rigtig god jul og godt nytår til alle!

 

Lone Tinor-Centi

Chef for Frivilligafdelingen

Dansk Flygtningehjælp