Dansk Flygtningehjælp laver face2face-kampagne

Dansk Flygtningehjælp vil hverve flere bidragsydere
 
 

Dansk Flygtningehjælp er i gang med at teste mulighederne for at hverve bidragydere vialokale ”Face2Face”- kampagner – dvs. personlige opfordringer i det offentlige rum til at blive bidragyder i Dansk Flygtningehjælp. Vi gennemfører kampagnen i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, som vi har stor tillid til, og vi lægger vægt på, at henvendelserne sker på en måde, der er respektfuld og ikke unødigt anmassende.

Flere af jer vil sandsynligvis støde på os i lokalmiljøet. Vi turnerer rundt i mindre byer med to stande, bannere og informationsmaterialer. Ved at have en stationær stand undgår vi at ”løbe efter” folk i det offentlige rum, hvilket mange oplever negativt. Vi vil være til stede i centre og/ eller supermarkeder, og vores hververe er instrueret i at indgå i kvalificeret i dialogen med nye bidragydere.  

Vi vil i første omgang være repræsenteret i mindre byer, særligt i Jylland, men vil også brede os til andre dele af landet. Vi opfordrer jer til at tage godt imod hververne, hvis I møder dem på jeres vej.