Partnerskab

Et fleksibelt samarbejde

Vi samarbejder med kommuner for at styrke den frivillige indsats for flygtninge, så indsatsen er bæredygtig og guidet af flygtninges behov. I et samarbejde tilbyder vi:

Administration og sikkerhed

Frivillignet varetager al det praktiske og organisatoriske, så frivillige og flygtninge kan møde hinanden i trygge rammer.  

 • Børneattest fra alle frivillige
 • Frivillige er dækket af bl. a. arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring
 • Etiske retningslinjer for den frivillige indsats

Lokal konsulentstøtte

Frivillignet følger de frivillige aktiviteter tæt og træder til når der er brug for inspiration, støtte og vejledning. Konsulenten hjælper de frivillige med alt fra specifikke flygtningefaglige problemstillinger til udvikling af frivilliggruppers kapacitets og aktiviteter.

 • Faglig sparring, råd og vejledning til frivillige
 • Opfølgning og supervision af indsatsen
 • Støtte til lokalt samarbejde med andre aktører

Viden og netværk

Frivillignet klæder frivillige grundigt på med den flygtningefaglige indsigt og erfaring fra Dansk Flygtningehjælp. Det giver frivillige et bedre udgangspunkt i mødet med flygtninge og skaber mere kvalitet i indsatsen.

 • Flygtningefaglige kurser
 • Lokale ryk-ud-kurser
 • Regionale temamøder
 • Inspiration og viden i medlemsmagasin og nyhedsbreve

Behovsorienteret opgaveløsning

Frivillignet skaber overblik, struktur og retning i den frivillige indsats, og i dialog med kommunen målretter og justerer vi det frivillige arbejde efter flygtninges behov.

 • Fleksibel partnerskabsaftale om indsats og aktiviteter
 • Dialog og møder efter aftale
 • Afrapportering af indsats (kvantitativ + narrativ)
 • Mulighed for at inddrage Frivillignet som faglig partner ved fx borgermøder