Kontakt

Et netværk af frivillige

Frivilligafdelingen administrerer og understøtter Dansk Flygtningehjælps landsdækkende, frivillige integrationsnetværk, som arbejder for at styrke flygtninges muligheder for at klare sig selv i Danmark og tage aktiv del i samfundslivets mange tilbud.

Læs mere om vores vision og værdier

Netværket består af tusindevis af frivillige, som er organiseret i selvstændige foreninger og grupper, der har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Heri forpligter de sig til at arbejde under nogle fastlagte etiske retningslinjer, og til gengæld får de viden, støtte og vejledning fra Frivilligafdelingens sekretariatet og konsulenter ude i landet.

Find en medarbejder i Frivilligafdelingen
Find en frivilliggruppe (åbner databasen Intra i et nyt vindue)

Organiseringen betyder, at der er plads til at frivillige arbejder selvstændigt efter lokale metoder i grupperne, og at indsatsen bygger på en retning og kvalitet i mødet mellem frivillig og flygtning. I 2015 hjalp frivillige i Dansk Flygtningehjælp over 25.000 flygtninge og indvandrere i de frivillige aktiviteter.

Læs mere om dokumentation

Partnerskab

Frivilligafdelingen arbejder sammen med kommuner for at styrke den frivillige indsats for flygtninge lokalt. Vi hjælper med at gøre indsatsen bæredygtig, og sikrer at arbejdet først og fremmest guides af flygtninges behov.

Et samarbejde med Frivilligafdelingen er fleksibelt og tilpasset de lokale omstændigheder og behov. Hos nogle kommuner sætter vi ind med enkelte og målrettede aktiviteter, som supplerer de eksisterende frivillige aktiviter i kommunen, mens vi hos andre kommuner er en dybt integreret partner, som står for store dele af den frivillige indsats. 

Læs mere om partnerskab