Frivilligrådgivning

Fagprofessionelle frivillige giver råd og vejledning til flygtninge og indvandrere

I Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger kan flygtninge og indvandrere få gratis, uvildig og anonym rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven, sociale regler samt psykosociale anliggender.

I rådgivningerne kan man få råd og vejledning om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik og psykosociale forhold. Vi hjælper også med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder. Flygtninge, indvandrere og deres familier kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. 

Frivilligrådgivningerne er placeret over hele landet og er bemandet med frivillige jurister, socialrådgivere, psykologer samt andre fagpersoner med relevant uddannelser og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder råd og vejledning på frivillig basis.

Find adresser og åbningstider / Find adresses and opening hours

Behov for en tolk?

Vær opmærksom på, at rådgivningerne normalt ikke kan stille en tolk til rådighed. Nogle af rådgivningerne har dog frivillig tolke eller rådgivere, der taler f.eks. arabisk, kurmanji, sorani eller tigrinya. Du er velkommen til at kontakte den nærmeste rådgivning inden du tager derhen, og høre om de har en frivillig tolk eller rådgiver, der taler dit sprog. 

Hvis ikke skal du selv medbringe en person over 18 år, du har tillid til, som kan tolke for dig, hvis du har behov for en tolk. 

Rådgivning om asyl?

Frivilligrådgivningerne vejleder ikke om asyl. For rådgivning om asyl, kontakt altid Dansk Flygtningehjælps professionelle og gratis asylrådgivning.

Vil du være med som frivillig?

Læs mere om at blive frivillig rådgiver