Genåbningspulje

Ny pulje til genåbning af frivillige tilbud efter corona-nedlukning

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at gøre en ekstra indsats for at understøtte genåbningen af frivillige tilbud efter corona-nedlukning. Det sker med en pulje på 250.000, som frivilliggrupper kan ansøge til genåbningsaktiviteter.

Formålet med puljen er at støtte aktiviteter og arrangementer, der styrker frivilliggruppernes kontakt med lokale flygtninge, der bruger de frivillige tilbud.

Hvad dækker puljen?
Puljen kan støtte aktiviteter og arrangementer, der styrker frivilliggruppens kontakt med lokale flygtninge, der bruger de frivillige tilbud. Det kan f.eks. være støtte til nyetablerede aktiviteter, udflugter og fælles sammenkomster.
Det er et krav, at aktiviteterne afvikles under de gældende regler for genåbning af foreningslivet. Dvs., at antallet af deltagere holder sig inden for den øvre grænse for det tilladte antal deltagere i forsamlinger, og at aktiviteterne gennemføres efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand og håndhygiejne.

Reglerne om genåbning af foreningslivet kan ændre sig med kort varsel. Man bør derfor tage højde for, at den aktivitet, man ansøger om midler til, kan tilpasses et forskelligt antal deltagere. I øjeblikket er der forsamlingsforbud for mere end 10 personer. Efter 8. juni er det regeringens plan at hæve antallet til 30-50 personer.

Genåbningspuljen kan f.eks. støtte udgifter til:

 • Transport
 • Entré
 • Forplejning (i moderat omfang dvs. sandwich, men ikke café- og restaurantbesøg)
 • Udstyr
 • Leje af udstyr
 • Underholdning
 • Håndsprit

Genåbningspuljen kan ikke støtte:

 • Driftsudgifter (husleje, telefon m.v.)
 • Løn
 • Økonomisk støtte til enkeltpersoner
 • Aktiviteter der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere
 • Løbende blad- eller tidsskriftudgivelser
 • Anskaffelser (teknisk udstyr, Pc’er og lignende.)

Hvem kan ansøge?

Frivilliggrupper med en samarbejdsaftale med DRC Dansk Flygtningehjælp kan ansøge puljen.

Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som du finder her: ansøgningsskema.

Hvor meget kan man ansøge?

Der gives støttebeløb på indtil 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større aktiviteter. Der kan ikke forventes tilskud til samme aktivitet mere end 2 gange.

Hvordan søger man?

Ansøgninger indsendes på mail til bente.baekgaard@drc.ngo. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af aktiviteten, dato for afholdelse af aktiviteten, forventet antal deltagere, detaljeret budget med angivelse af eventuel anden støtte. Det bevilgede beløb udbetales, når Dansk Flygtningehjælp har modtaget regnskab for aktiviteten vedlagt bilag senest 60 dage efter den aftalte afviklingsdato. Bevillinger til aktiviteter, der ikke afholdes til den aftalte dato bortfalder og går tilbage til Genåbningspuljen. Der er dog mulighed for at anmode sekretariatet om udsættelse af aktiviteten (se adresse ovenfor).

Organisation:

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling. Der er 250.000 kr. i puljen. Ansøgningerne behandles løbende. Der kan forventes svar ca. 1 uge efter modtagelse af ansøgningen.