Rekruttering og fastholdelse

Frivillige falder fra og nye kommer til. Rekrutteringsguiden er en inspiration og hjælp til koordinatorer og grupper med at rekruttere og fastholde frivillige

Guiden bygger på spørgmål og svar

Guiden er et online-redskab, der ved hjælp af en række spørgsmål skaber refleksion og giver jer ideer til jeres rekruttering- og fastholdelsesindsats. Efter I har gennemgået guiden, får I en mail med de svar, som I har udfyldt undervejs, som I kan bruge som afsæt til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige.

Rekrutteringsguiden fungerer bedst, hvis I er flere om at udfylde den på én gang.

Rekrutteringsguiden består af:

1. En kort introduktion til motiver i det frivillige arbejde og særlige opmærksomhedspunkter samt facts om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Denne del er den mest teksttunge, men er dog hurtigt læst. I kan altid gå frem og tilbage i guiden eller åbne guiden igen, når I har besvaret spørgsmålene.

2. Selve rekrutteringsguiden, som består af 9 trin. Det tager ca. 30-45 minutter at komme igennem guiden afhængig af hvor meget diskussion, der opstår ved spørgsmålene.

Sådan bruger I rekrutteringsguiden

  1. Arrangér et møde hvor de ansvarlige for rekrutteringsindsatsen mødes
  2. Åben linket herunder
  3. Læs og svar på alle spørgsmålene
  4. Tryk ”send” og modtag en e-mail med alle jeres svar (der skal bruges en gyldig mail for at I kan bruge guiden)
  5. Igangsæt rekrutteringsindsatsen!

Gå i gang med rekrutteringsguiden