Dokumenter og praktisk

Aftaler og attester

AFTALE OM FRIVILLIGT ARBEJDE

Det er et krav, at du som frivillig i Dansk Flygtningehjælp har underskrevet aftalen om frivilligt arbejde, hvor du vedkender dig de principper og værdier, som Dansk Flygtningehjælp står for.

Aftale om frivilligt arbejde

BØRNEATTEST

Det er et krav, at du som frivillig giver Dansk Flygtningehjælp tilladelse til at indhente en børneattest på dig fra Politiet. Børneattesten giver os mulighed for at blive underrettet, hvis en af organisationens frivillige bliver dømt for overgreb mod børn.

Når du udfylder børneattestformularen online, så vær opmærksom på at du skal holde øje med din e-boks og godkende Politiets anmodning, om at vi indhenter din børneattest. Hvis du ikke godkender anmodningen inden for 14 dage efter modtagelse, skal vi starte processen forfra.

Børneattest, online

Børneattest, papir (kun for personer, som er fritaget for digital post)

SAMARBEJDSAFTALE

Alle grupper og foreninger, som er en del af Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk, skal have indgået en aftale med Dansk Flygtningehjælp, som sætter rammerne for samarbejdet.

Samarbejdsaftale

UDGIFTSBILAG

Hvis du har haft udgifter, som skal dækkes.

Udgiftsbilag

KØRSELSGODTGØRELSE

Vi har mulighed for at refundere frivilliges kørselsudgifter fra privatadresse til den frivillige aktivtet op til én gang om ugen.

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse

FULDMAGT TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du skal hjælpe flygtninge som bisidder i sager hos eksempelvis kommunen, så kan du bruge en fuldmagt til at blive delagtiggjort i specifikke personlige oplysninger.

Fuldmagt til personlige oplysninger

DOKUMENTATION AF FRIVILLIGT ARBEJDE

Attest om frivilligt arbejde, hvis du skal bruge dokumentation for, at du har arbejdet som frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

Dokumentation af frivilligt arbejde (dansk)

Dokumentation af frivilligt arbejde (engelsk)

REKRUTTERING

GUIDES

Sådan kommer man i medierne

Oplysning og fortaleri

Tips til rekruttering

Rekrutteringsguiden (online redskab)

 

SKABELONER

Skabelon til opslag (a4_word)

 

LOGO

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Rød på hvid baggrund: JPG / PNG / EPS

Hvid på rød baggrund: EPS

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP FRIVILLIG

Rød på hvid baggrund: JPG / PNG / EPS

Hvid på rød baggrund: JPG / PNG / EPS