Dokumenter

AFTALE OM FRIVILLIGT ARBEJDE

Det er et krav, at du som frivillig i Dansk Flygtningehjælp har underskrevet aftalen om frivilligt arbejde, hvor du vedkender dig de principper og værdier, som Dansk Flygtningehjælp står for.

Aftale om frivilligt arbejde

BØRNEATTEST

Det er et krav, at du som frivillig giver Dansk Flygtningehjælp tilladelse til at indhente en børneattest på dig fra Politiet. Børneattesten giver os mulighed for at blive underrettet, hvis en af organisationens frivillige bliver dømt for overgreb mod børn.

NB: Hvis du udfylder børneattest online, så vær opmærksom på at du skal holde øje med din e-boks og godkende politiets anmodning, om at vi indhenter din børneattest. Hvis du ikke godkender anmodningen indenfor 14 dage, skal vi starte forfra.

Børneattest (online)

Børneattest (papir)

UDGIFTSBILAG

Hvis du har haft udgifter, som skal dækkes.

Udgiftsbilag

KØRSELSGODTGØRELSE

Vi har mulighed for at refundere frivilliges kørselsudgifter fra privatadresse til den frivillige aktivtet op til én gang om ugen.

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse

FULDMAGT TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du skal hjælpe flygtninge som bisidder i sager hos eksempelvis kommunen, så kan du bruge en fuldmagt til at blive delagtiggjort i specifikke personlige oplysninger.

Fuldmagt til personlige oplysninger

DOKUMENTATION AF FRIVILLIGT ARBEJDE

Attest om frivilligt arbejde, hvis du skal bruge dokumentation for, at du har arbejdet som frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

Dokumentation af frivilligt arbejde (dansk)

Dokumentation af frivilligt arbejde (engelsk)

FRIVILLIGPOLITIK

Vi ønsker, at frivillige skal opleve, at det er frugtbart og meningsfyldt at være frivillig i Dansk Flygtningehjælp. Det har vi uddybet i vores Frivilligpolitik.

Frivilligpolitik

 

Skabeloner

Brevpapir

Aktivitetsopslag

 

Logo

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Rød på hvid baggrund: JPG / PNG / EPS

Hvid på rød baggrund: EPS

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP FRIVILLIG

Rød på hvid baggrund: JPG / PNG / EPS

Hvid på rød baggrund: JPG / PNG / EPS