Retningslinjer for Oplevelsespuljen

 
 

En privat indsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp, der har til formål at fremme integrationen af flygtninge i Danmark, har gjort det muligt, for Dansk Flygtningehjælp at oprette en ”Oplevelsespulje”. Puljen har til formål, at støtte aktiviteter, der styrker flygtningebørn og deres familier i at deltage i kulturelle tilbud som f.eks. biograf, museer, forlystelser og naturoplevelser. Det er aktiviteter, som flere flygtningefamilier ikke har råd til at glæde deres børn med.

Organisation

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DFHs Frivilligafdeling. Der er 200.000 kr. i puljen.

Ansøgning

Det er muligt for frivilliggruppen eller et projekt i Dansk Flygtningehjælp at være en aktiv part i den pågældende aktivitet, der søges midler til, men ikke et krav. En ansøgning skal under alle omstændigheder søges gennem frivilliggruppen eller projektet.

FIND ANSØGNINGSSKEMAET HER! 
Ansøgninger indsendes til Dansk Flygtningehjælp, Frivilligafdelingen, Borgergade 10, 1300 København K, att. Lone Tinor-Centi, mail: lone.tinor-centi@drc.ngo 

Ansøgningerne behandles efterhånden som de modtages. Der kan forventes svar ca. 2 uger efter modtagelse af ansøgningen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde beskrivelse af aktiviteten, dato for afholdelse af aktiviteten, forventet antal deltagere, detaljeret budget med angivelse af eventuel anden støtte. Det bevilgede beløb udbetales, når Dansk Flygtningehjælp har modtaget regnskab for aktiviteten vedlagt bilag senest 60 dage efter den aftalte afviklingsdato. Bevillinger til aktiviteter, der ikke afholdes til den aftalte dato bortfalder og går tilbage til Oplevelsespuljen. Der er dog mulighed for at anmode sekretariatet om udsættelse af aktiviteten (se adresse ovenfor).

Oplevelsespuljen støtter
Aktiviteter, der er målrettet flygtningebørn og deres familie. Det kan være:

- Biografbesøg

- Museumsbesøg

- Naturparker

- Forlystelsesparker

- Sommerferieture

- Forplejning (max. 100 kr. pr. person) i forbindelse med det arrangement, der søges støtte til

- Andet

 

Oplevelsespuljen støtter ikke
- Driftsudgifter (husleje, telefon m.v.)

- Løn

- Økonomisk støtte til enkeltpersoner

- Aktiviteter der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere

- Løbende blad- eller tidsskriftudgivelser

- Anskaffelser (teknisk udstyr, Pc’er og lignende.)

 

Der gives støttebeløb på op til 15.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større aktiviteter, som har vanskeligt ved at skaffe de sidste midler til den pågældende aktivitet. Dansk Flygtningehjælp opfordrer til en mindre egenbetaling fra deltagerne. 

Der kan ikke forventes tilskud til samme aktivitet mere end 2 gange; fx en årligt tilbagevendende sommerlejr, sommerudflugt eller konkret aktivitet.