Ryk-ud-kurser

Find 20 deltagere - så rykker vi ud

Hvis kursuskalenderen ikke lige passer med jeres kalender, eller jeres frivilliggruppe har behov for et kursus, der ikke er på det aktuelle kursusprogram, har I mulighed for at ansøge om et ryk-ud-kursus, hvor Frivilligafdelingen afholder et specifikt kursus lokalt.

Hvad skal du gøre?
Det kræver, at du kan slå dig sammen med andre frivillige, garantere 20 deltagere på kurset og sørge for nogle passende lokaler. Så vil vi, sammen med den relevante oplægsholder, gøre hvad vi kan for at komme ud til jer.

Husk at invitere andre af Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper i nærområdet, så flest muligt får glæde af tilbuddet. Derudover er det tilladt at invitere andre relevante interessenter med i det omfang frivilliggruppen finder det relevant. Det kan eksempelvis være lokale samarbejdsparter og frivillige fra andre organisationer.

Inspiration til ryk-ud-kurser
Nedenfor er eksempler på kurser, der kan rekvireres som ryk-ud-kursus. I kan som frivilliggruppe ligeledes ønske et kursus fra det aktuelle kursusprogram. Endelig er det muligt at planlægge et kursus ud fra specifikke ønsker og behov.

Lektiehjælp og sprogtræning for voksne
v. Louise Cain, lærer i dansk som andetsprog 

Konfliktforståelse – et godt redskab
v. Annette Willig, tidligere rådgiver i Center for Konfliktløsning

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte
v. konsulent fra Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælp til børn og unge
v. Dorthea Funder Kaas, Adjunk ved Professionshøjskolen UCC

Dilemmaer i den frivillige indsats med flygtninge
v. konsulent fra Frivilligafdelingen

Drømmen der brast – et foredrag om Eritrea

 

Kontakt
Hvis du er interesseret i et ryk-ud-kursus, så skriv lone.tinor-centi@drc.ngo

Bemærk! Frivilligafdelingen dækker ikke længere frivilliges transportudgifter i forbindelse med ryk-ud-kurser, da vi prioriterer at kunne opsætte flest mulige kurser.