Kursus for hverdagstolke

På dette kursus gennemgår Dansk Flygtningehjælps asylafdeling de tolkeetiske retningslinjer for tolke generelt. På kurset vil det, ud fra et tolkebrugerperspektiv, blive gennemgået hvad en tolk bør være opmærksom på, og hvordan tolken bør opfatte sig selv i tolkesituationen.
Via konkrete eksempler opstilles dilemmaer, som diskuteres på kurset.

Derefter omsætter vi de ovenstående redskaber til hverdagstolkning, som på nogle punkter adskiller sig fra professionel tolkning. 

Dette kursus henvender sig primært til frivillige i Dansk Flygtningehjælps hverdagstolkeaktivitet, men andre frivillige, der tolker, er også meget velkomne.

 

Oplægsholder
Asylafdelingen i Dansk Flygtningehjælp

Kursusleder
Kirstine Fjordbak-Trier, Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp 

Tid og sted
Søndag den 10. marts 2019 kl. 10-14
Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 5.sal, 1300 København K.

 

Kurset er obligatorisk for hverdagstolke! Har du deltaget i kurset før, behøver du ikke deltage igen, men du skal være meget velkommen. Kurset er primært henvendt til hverdagstolke i Dansk Flygtningehjælp, men er du jævnligt tolkebruger eller tolker du frivilligt i Dansk Flygtningehjælp i andre sammenhænge, skal du også være meget velkommen.

 

Tilmeld dig her!

Tilmeldingfrist: den 28. februar kl. 12.00